Frågan om nöjesflygningar med helikopter i staden har nyligen kommit upp på insändarssidorna. De som är negativa till verksamheten riktar in sig på det oväsen och den miljöpåverkan som verksamheten medför. Den fysiska säkerheten har man dock inte berört.

Min egen insikt i verksamheten begränsar sig till den så kallade ”cruisingkvällen” förra sommaren då det var extra livligt i staden, proppfyllt med fordon och säkert tusentals människor på östra utfartsområdet där också helikoptern startade och landade.

För min egen del tyckte jag då att det var märkligt och vågat att ge tillstånd för helikopterflygningar där så många människor vistas. Det kändes obehagligt att vara i närheten av landningsplatsen, dels på grund av ljudnivån men också med tanke på vad som kunde hända om det blev nåt fel på helikoptern.

Flygningarna betraktas väl som säkra men ibland hör vi att det inträffar olyckor. En helikopterkrasch på östra utfartsområdet skulle få ödesdigra konsekvenser inte bara för de som finns ombord utan också personer som inte har något att göra med flygandet skulle utsättas för stor fara och festivalstämningen skulle förbytas till en tragedi.

Den som vill flyga helikopter, om tillfälle ges, må väl göra det men verksamheten bör bedrivas så, och på sådan plats, att störningar och fysiska risker påverkar andra människor så lite som möjligt.

Antagligen ser helikopteroperatören gärna att man får bedriva verksamheten nära platser där folk rör sig eftersom detta sannolikt ökar antalet spontanresenärer. Detta får dock inte medföra att man tummar på säkerheten.

Med förhoppning om att vederbörande tillståndsgivare noga beaktar också säkerhetsfrågorna om ärendet åter blir aktuellt.

S-O Boman

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare