Vårjakten på Åland är ett minne blott men debatten om ejderstammens svårigheter fortsätter och åtgärder diskuteras, strategier görs upp och det är bra. Mest handlar det om predatorbekämpning som är viktigt men som knappast kommer att lösa de grundläggande problemen.

Av de debattinlägg som vi läst ger Jan Grönstrands ”Skyll inte på havsörnen” (27.6) den mest realistiska bilden av läget. Den bilden är bekant för var och en som regelbundet rör sig i naturen och berör inte enbart sjöfåglarna. Det har förvånat oss att man i den här debatten begränsar sig till ejdern. Märker ingen sjöfågellivets tillbakagång i stort?

Den stora frågan är varför produktionen av ungar nästan har upphört för alla arter med undantag av växtätarna (simänder, gäss, svanar). Har det med födan och miljön att göra? Varför blir man numera nästan aldrig attackerad av häckande tärnor? Varför ligger skrak- och knipägg kvar i holkarna okläckta?

Frågorna är många och inte lika dramatiska som rapporter om havsörnar som kalasar på de sista ejderungarna, men kanske just de frågorna är viktigast och det debatten borde handla om!

Rune Holmén, Kökarbo i förskingringen (Jomala)

Håkan Lindberg, Nåtö

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare