Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Efter att på papper ha framfört kompletteringar till förslaget kom ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat 18.6 2020 där det framgick att de kompletterande uppgifterna beaktats.

Detta framstår som ett helt normalt förfarande och man uppfattar att saken är klar. Enda besvärligheten här är att den förhandsifyllda deklarationen har ett sådant upplägg och sådan utformning att den är svår att förstå. Här bör Skatteförvaltningen verkligen försöka göra utformningen mera användarvänlig.

I det ovannämnda beskattningsbeslutet angavs vidare att:

• beslutet ersätter ett beslut som skickats ut tidigare, daterat 16.6 2020 (detta beslut hade jag då inte fått).

• datum för slutförande av beskattningen är 16.07.2020.

• ändringar kan göras av beslutet.

Fick den 29.6 ett nytt brev från Skatteförvaltningen som innehöll ett beskattningsbeslut daterat 23.6 2020 som vid en snabb titt förefaller innehålla samma uppgifter som det tidgare beslutet (framför allt är slutresultatet detsamma), dock så att beslutet ersätter det tidigare beslutet 18.6 2020 och slutförandedatum är 21.7 2020.

Den 30.6 kom ännu ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat 16.6 2020 vilket tydligen är det beslut som man hänvisat till tidigare och som väl borde ha anlänt till mig som det första av dessa beslut.

Samtliga beslut är i sak likadana och för min del är jag helt nöjd med att få ett beslut och jag kan inte förstå varför Skatteförvaltningen ska hålla på med detta brevbombardemang då det inte förefaller att tillföra något nytt. Ekonomiskt och miljömässigt är det inte heller särskilt bra då varje brev innehåller ett märkbart antal pappersark som jag nu har i tre omgångar. Jag avvaktar nu med spänning om jag ska få fler brev innan slutförandedatumet 21.7.

Eftersom jag inte är den enda som råkat ut för det här, och då jag vet att det hos en del skapar irritation och även en oro om vad som riktigt gäller, skulle det vara på sin plats att Skatteförvaltningen klargör för allmänheten vad detta, till synes onödiga, brevskickande beror på och vilken betydelse det eventuellt kan ha.

S-O Boman

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare