Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet. Vi konsumerar som aldrig förr och anser oss värda så mycket att jorden inte kan hantera allt (skadligt) avfall som är en konsekvens av köpandet. Vi har dessutom inte betänkligheter, trots att de flesta i dag innerst inne vet att de som tillverkar det vi köper oftast jobbar under vidriga arbetsvillkor. Kanske för att det sker i länder långt ifrån oss.

Beslutsfattarna i våra rika länder varnar oss ständigt för att minskat köpande innebär slutet på välfärden. Det innebär att vi med gott samvete fortsätter konsumera i ökande takt. Vi luras att tro att välfärden och jordens resurser är oändliga och att vi inte behöver ta ansvar för vad vårt konsumerande leder till; enorma sopberg som är fulla med elektronik, plast, textil, papper, metaller, gifter etcetera som lakas ut i grundvattnet och haven och förgiftar allt. Mycket av avfallet skickas till länder som inte har några resurser att ta hand om det och den del som kan återvinnas och saneras.

För att tvinga konsumenterna att köpa nytt tillverkas i dag medvetet produkter med dålig kvalitet och med självförstörande komponenter. Ett exempel är dagens skrivarfärg som har bäst före datum och när datumet går ut slutar de fungera även om de aldrig installerats i skrivaren.

Frankrike är det första landet i världen med en lag som förbjuder tillverkning av produkter med inbyggda system som gör att de förändras eller går sönder på ett sätt som tvingar konsumenter att köpa nytt i förtid. De försöker påverka EU att tvinga fram en förändring genom lagstiftning.

I väntan på att andra ska komma med tvingande lagar kan vi försöka hitta egna lösningar. Ett förslag som kan innebära att vi kan fortsätta konsumera, om än i mindre omfattning, är att själva tillverka produkter och varor vi konsumerar i våra egna länder. Då har vi själva kontroll på vad produkterna innehåller, både gällande förstörande komponenter, gifter och material. Vi kan tillverka produkter med kvalitet och se till att de tillverkats på ett hållbart sätt som inte skadar människor och miljö.

Man kan börja köpa lokalproducerade produkter tillverkade av naturliga material utan konstgjorda tillsatser från och med i dag. Vi styr själva vad som tillverkas genom medvetet val vid köpet. Medvetet köpande leder till hållbart konsumerande som gagnar den egna ekonomin, den egna hälsan och välfärden!

Pia Lundén

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare