Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet. Vi konsumerar som aldrig förr och anser oss värda så mycket att jorden inte kan hantera allt (skadligt) avfall som är en konsekvens av köpandet. Vi har dessutom inte betänkligheter, trots att de flesta i dag innerst inne vet att de som tillverkar det vi köper oftast jobbar under vidriga arbetsvillkor. Kanske för att det sker i länder långt ifrån oss.

Beslutsfattarna i våra rika länder varnar oss ständigt för att minskat köpande innebär slutet på välfärden. Det innebär att vi med gott samvete fortsätter konsumera i ökande takt. Vi luras att tro att välfärden och jordens resurser är oändliga och att vi inte behöver ta ansvar för vad vårt konsumerande leder till; enorma sopberg som är fulla med elektronik, plast, textil, papper, metaller, gifter etcetera som lakas ut i grundvattnet och haven och förgiftar allt. Mycket av avfallet skickas till länder som inte har några resurser att ta hand om det och den del som kan återvinnas och saneras.

För att tvinga konsumenterna att köpa nytt tillverkas i dag medvetet produkter med dålig kvalitet och med självförstörande komponenter. Ett exempel är dagens skrivarfärg som har bäst före datum och när datumet går ut slutar de fungera även om de aldrig installerats i skrivaren.

Frankrike är det första landet i världen med en lag som förbjuder tillverkning av produkter med inbyggda system som gör att de förändras eller går sönder på ett sätt som tvingar konsumenter att köpa nytt i förtid. De försöker påverka EU att tvinga fram en förändring genom lagstiftning.

I väntan på att andra ska komma med tvingande lagar kan vi försöka hitta egna lösningar. Ett förslag som kan innebära att vi kan fortsätta konsumera, om än i mindre omfattning, är att själva tillverka produkter och varor vi konsumerar i våra egna länder. Då har vi själva kontroll på vad produkterna innehåller, både gällande förstörande komponenter, gifter och material. Vi kan tillverka produkter med kvalitet och se till att de tillverkats på ett hållbart sätt som inte skadar människor och miljö.

Man kan börja köpa lokalproducerade produkter tillverkade av naturliga material utan konstgjorda tillsatser från och med i dag. Vi styr själva vad som tillverkas genom medvetet val vid köpet. Medvetet köpande leder till hållbart konsumerande som gagnar den egna ekonomin, den egna hälsan och välfärden!

Pia Lundén

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

När svenska strejker kan räknas på en hand kan finska räknas i hundratal. Ständiga strejker är ett av svaren på varför den finska tillväxten stampar och ekonomin går kräftgång.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare