Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm. När vår planet är så förgiftad att det hotar både djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter andra ideal än de nuvarande.

Ideal som till exempel altruism, vänlighet, och ödmjukhet inför vetenskapliga fakta – för att inte tala om en djup respekt för och kärlek till naturen.

Att tala om eller sträva efter hållbarhet enbart genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Budskapet är att en ny nivå, en ny frekvens, nått vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens.

Det nya paradigmet omfamnar den samexistensen som grunden för ett meningsfullt varande – och insikten om att vi helt och fullt är beroende av naturen för vår överlevnad uppfattas som en resurs.

Det nya paradigmet välkomnar också människan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse – en förändring med oanade perspektiv.

Hållbart initiativ som politisk rörelse arbetar mot synnerligen praktiska lösningar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför har jag valt att ställa upp för HI.

För att förändringen redan är här och för att Hållbart initiativ vill inkludera alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu ligger framför oss.

Caroline Pipping (HI)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare