Med hänvisning till Anders Erikssons (ÅF) valannons i Ålandstidningen den 5 oktober, där han framför sin vilja att föra en seriös näringspolitik.

En granskning av hur Anders skött näringslivsfrågor under sin tid som ansvarig politiker är nog på plats.

• Före Åland anslöt sig som medlem i EU hade Åland ett transportstöd som kunde erhållas för att kompensera merkostnader för transporter till och från Åland, samt mellan fasta Åland och skärgården. Detta stödsystem bevakades dock inte, och togs således bort.

• Hur gick det till när lantbrukets stödsystem för Ålands del förhandlades fram? Inte kan det väl vara så att Åland i dag betalar delar av lantbruksstöden ur egen ficka i stället för att dessa pengar kommer från den finska staten? Och vem deltog i dessa förhandlingar?

• Då Algots varv lade ner sin verksamhet, vem satt då som både styrelseordförande och näringsminister?

• Skärgårdsflyg avvecklades. Vem satt då som näringsminister?

Jan-Erik Ekström

 

Anders Eriksson (ÅF) svarar:

Det är riktigt att det fanns ett transportstöd före EU-medlemskapet. Transportstöd hör till kategorin ”förbjudna statsstöd inom EU” så därför försvann transportstöden olyckligt nog.

Trots det kämpade vi på och fick bland annat tillstånd för olika specialstöd, till exempel ett speciellt stöd för kalk som var godkänt av miljöskäl. Efterföljande regering valde dock att inte driva de frågorna vidare.

I självstyrelselagen 18 §, som tar upp landskapets lagstiftningsbehörighet, lyder punkt 15: jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen. I 27 § tas rikets lagstiftningsbehörighet upp, och där lyder punkt 15 så här: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av lantbruksprodukter.

Den här gränsdragningen var rätt klar före EU-medlemskapet. Men efter vi blev EU-medlemmar flöt begreppen pris och styrning ihop. Det har lett till många och långa förhandlingar mellan riket och Åland.

Som en del av förhandlingarna två år efter jag slutat tog landskapet över utbetalningarna av LFA-stöden. Värt att nämna är ändå att vi under min tid lyckades få EU-kommissionen att förstå att vi behövde ha ett speciellt stödpaket som kompenserade de stora konkurrensnackdelar Åland har i jämförelse med omkringliggande regioner, det vill säga småskaligheten och transportkostnaderna. Åland hade just därför under min tid som jordbruksansvarig 30 procent högre stöd än Finland.

Om det är det som frågerställaren inte tycker om så kan han känna sig nöjd i dag, för nu har Åland inte ens samma stödnivå som Finland.

Med Algots varv är det troligtvis Alandia Yards som avses. Som styrelseordförande satt Gunnar Lundberg. Gunnar meddelade mig samma dag som de på grund av akut likviditetskris var tvungna att lämna in konkursansökan att de skulle göra så. Då fanns det inte längre några möjligheter för LR att vidta åtgärder.

Skärgårdsflyg avvecklades i april 2002, ansvarig minister var Ritva Sarin Grufberg.

Trots att frågorna är lite förvirrande förstår jag att frågeställaren vill uppmärksamgöra och hjälpa min kampanj och det är jag förstås tacksam för.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare