De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

Under landskapsregeringens pressinformation i lördags (21 mars) framstod näringsministern, åtminstone för Gräsrots vidkommande, som en rätt länge efterlängtad frisk fläkt.

Nämnda tandläkares nyktra syn på och inställning till coronaviruset framkom av hans insändare i fredagstidningen (20 mars) och under rubriken ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta”.

Bägges rekommendationer för att vidmakthålla liv i allas vårt samhälle torde vara synnerligen väl värda att tas på allvar! Gräsrot vill ingalunda negligera allvaret i den så kallade coronafarsoten. Men frågan är, vem blir hjälpt av att ett samhällsproblem – hur stort det än är – framställs som ett liemannen-kalas per förskott?

Och dessutom, få onda ting saknar helt och hållet något gott i hasorna... som till exempel ett klargörande av grötmyndiga kommunreformers och en vidlyftig ”kortrutts-ovation” i alla dess formers – i luften, på och under vatten – förankring i den krassa verkligheten.

”Gräsrot”

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Fler insändare