Med tanke på kritiken mot landskapsregeringens beslut att välja att finansiera en biogasanläggning vid Svinryggens deponi framom Ålandskomposten är det viktigt att notera följande fakta:

• Ålandskomposten hanterar slaktrester och andra animaliska biprodukter som innebär en risk för spridning av sjukdomar. Hanteringen måste därför ske i enlighet med EU:s biproduktförordning.

• Ålandskompostens hantering av animaliska biprodukter i sin anläggning förutsätter enligt biproduktförordningen att landskapsregeringen godkänner anläggningen och ger tillstånd för verksamheten.

• Ålandskomposten släpper ut olika förorenande ämnen i omgivningen. Bolagets verksamhet förutsätter därför också ett miljötillstånd av ÅMHM.

• Ålandskomposten saknar godkännande av sin nya trumkompostanläggning i och med att högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade bolaget tillstånd.

• Ålandskomposten saknar också miljötillstånd i och med att Ålands förvaltningsdomstol inte beviljade bolaget miljötillstånd.

• Ålandskompostens tidigare komposteringsmetod och -anläggning har inte uppfyllt EU:s smittskyddskrav, vilket landskapsveterinären har konstaterat redan 2008 och livsmedelssäkerhetsverket Evira har bekräftat i sitt utlåtande till landskapsregeringen 2015.

• Även JO har i sitt beslut 31.12.2015 konstaterat att verksamheten stred mot biproduktförordningen.

• Ålandskomposten har drivit sin verksamhet för fullt trots att bolaget inte har haft miljötillstånd sedan 2011, den nya anläggningen saknar godkännande och verksamheten åtminstone tidigare har skett i strid med biproduktförordningen.

• Polisen utreder om Ålandskomposten har begått brott genom att driva sin verksamhet i strid med biproduktförordningen.

• Polisen utreder om Ålandskomposten har begått brott genom att driva sin verksamhet utan miljötillstånd.

• Riksåklagarmyndigheten överväger huruvida de beslutsfattande tjänstemännen vid landskapsregeringen ska åtalas till följd av att de låtit Ålandskompostens verksamhet fortgå trots att den har stridit mot biproduktförordningen.

Vi tror att de flesta som är insatta i ärendet är nöjda över att landskapsregeringen valde Svinryggens deponi.

Benny Klingberg

Torsten Mattsson

Bengt Karlsson, vd för Ålandskomposten, svarar:

De påstående som framförs innehåller flera sakfel och missuppfattningar. Det är inte möjligt att bemöta dessa påståenden som är ägnade att skada företagets rykte och verksamhet.

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare