Hela samhället vinner på att människor mår bra! Låt oss alla bereda plats och resurser för att motverka den psykiska ohälsan och låt oss trygga den tredje sektorns verksamheter som jobbar just med detta.

Vi alla 125 kollegor här på Klubbhuset Pelaren, liksom våra kollegor i tredje sektorn, vill gärna se att vår existens får en trygg grund genom just en tryggad finansiering, för en lång tid framåt. Vi behövs – vi gör skillnad!

En god psykisk hälsa är en mycket viktig resurs. En god psykisk hälsa möjliggör för individen att kunna delta i samhällets olika gemenskaper. Vi som arbetar tillsammans sida vid sida här på Pelaren som har eller har haft psykisk ohälsa, får hjälp av Pelarens verksamhet.

Här fokuserar vi på det friska, medlemmar och anställda arbetar sida vid sida med allt som görs under den arbetsinriktade dagen. Men alla i vårt samhälle mår inte bra i dag, alla har inte möjlighet till att få trygghet, gemenskap och arbete.

I utkastet för den kommande nationella strategin för psykisk hälsa i Finland 2020 -2030 betonas att den psykiska hälsan får en allt större betydelse i samhället. I Antti Rinnes regeringsprogram står det att ”med hjälp av tidigare beredning ska det utarbetas en strategi för mental hälsa som ser den mentala hälsan som ett kapital, tryggar rättigheterna till mental hälsa och tjänsterna för mental hälsa, länkar dem till de befintliga strukturerna, förebygger självmord och stärker de yrkesverksammas kompetens. Samtidigt ska lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras”.

I den nationella strategin betonas det att psykisk hälsa är en central del av välbefinnande och för samhällsekonomin. De negativa ekonomiska effekterna utgörs främst av kostnader för den offentliga sektorn och minskad produktivitet.

Psykisk ohälsa innebär en avsevärt förkortad livslängd. Medellivslängden för personer med mental ohälsa är 20 år kortare än för övriga befolkningen enligt CNN. Joseph Firths team från Manchester University föreslår i sin forskning att regeringar och hälso- och sjukvård världen över behöver göra något för att stoppa detta.

De har analyserat nära 100 studier och funnit att självmord inte är orsaken till att personer med psykisk ohälsa dör tidigare än den övriga befolkningen, utan det är fysisk ohälsa som orsakar den förkortade livslängden.

Invånarnas psykiska hälsa påverkar även produktiviteten i arbetslivet. Den nationella strategin betonar vikten av psykisk hälsa, att stödja den på alla nivåer är en investering som betalar sig i form av såväl psykiskt som ekonomiskt välbefinnande.

Tjänster för psykisk ohälsa bör göras lättillgängliga och mångsidiga. Vi anser att vår sociala samhällsservice här på Åland behöver bli mer flexibelt så att den tillåter människor att återgå till arbete eller studier. I sin egen takt, i den omfattning som individen själv önskar, med en bibehållen ekonomisk trygghet. Ett arbete att gå till innebär en ekonomisk, social och relationell trygghet för individen.

Sociala relationer och medmänsklig värme gör oss friskare. En ofrivillig ensamhet är ett konkret hot mot vår hälsa. Den ofrivilliga ensamhetenlär fortsätta att vara en bister verklighet för alldeles för många, och slår hårdast mot äldre och unga vuxna, visar forskning av Wahlström 2019.

Psykisk ohälsa skapar ensamhet och ensamhet skapar psykisk ohälsa. Därför behövs vi!

Klubbhuset Pelaren genom Frank Ölander, Lotta Eriksson, Ingis Nystedt och Jürgen Bogle

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare