Har tänkt på den röriga situationen som pågår i Lemlands barnomsorg och tycker det är fruktansvärt att det är personalen som i slutändan får dra det tunga lasset med all kritik från föräldrar och mor- och farföräldrar.

Att det bara framkommer negativ kritik är inget positivt. Jag hoppas att någon vårdnadshavare även kan lägga fram det positiva.

Jag kan intyga, efter att ha arbetat 30 år inom barnomsorgen och sett förändringarna i vårt samhälle, att det just nu är ganska psykiskt och fysiskt påfrestande att vara personal. Större krav från föräldrar och allt som ska eftersträvas genom olika arbetsplaner och mycket dokumentation vad gäller barnskydd.

Kan ta ett enkelt exempel: En vante kan vara försvunnen eller ett par utebyxor, och det har hänt att personal fått ta emot en utskällning för att de inte haft ordning med sig. Följande dag kan de försvunna kläderna vara på barnets fack – hittade i bilen, men inte ens en ursäkt till personalen.

Kan vara även ett halsskydd som inte satts på vid utevistelsen, trots att barnet är svettigt och utetemperaturen stigit.

Ett enkelt tips är också att märka barnets kläder. Det är inte lätt med 15 par svarta handskar.

Jag tycker det är direkt kränkande att gå ut med att barnen inte får mat, inte har kläder med mera.

Att en samling kan vara så viktig för vårdnadshavare kan jag inte förstå. Den pedagogiska verksamheten innebär även att spela spel och bara leka under hela dagen.

Den sociala kompetensen håller tyvärr på att försvinna då många barn när de kommer hem, och även på helgen, får sitta med plattan och spela spel, många spel dessutom med högre rekommenderad ålder. Detta tror jag personligen kan ge bland annat psykisk ohälsa på sikt, att inte få tillräckligt med tid för att bygga upp förtroende inför kommande tonårstid.

Det bästa man som föräldrar kan ge är sin egen tid och att göra saker tillsammans. En enkel picknick eller bara städa tillsammans. Läsa en bok glöms ofta bort, det kan inte en platta ersätta. Ge närhet och diskutera i vardagen.

Många barn i dag har ett stort ego och kan inte umgås på ett bra sätt med andra individer. Fysiska lekar förekommer då det är svårt för barn genom dessa dataspel att veta vad som är rätt och fel i verkligheten.

Och framför allt: umgås med era barn, lämna bort egentid – jag lovar att den kommer då de är utflugna och det är tyst i huset.

Så fort ett barn börjar få ont i magen är det lätt att ta till att barnet nog är laktosintolerant i stället för att se om det är något som hänt till exempel inom familjen eller på dagis. Problem förknippas ofta med daghem i stället för att gå till sig själv och det onda samvetet.

Ge personalen positiv feedback för de gör ett stort jobb och får vara med det bästa ni har samt får följa deras utveckling.

Det är jobbigt för alla med sjukskrivningar, semestrar, vikarier och annan frånvaro. Men att lyfta fram Lemland som dålig arbetsgivare och indirekt kränka personalen med att gnälla på verksamheten är för mig lågt då jag även har kontakt med många från personalen inom barnomsorgen och hör hur de kämpar med olika sorters problematik.

Var med en dag och se hur det fungerar. Tror inte alla vet hur det är att arbeta på daghem och framför allt det jobbet vi gör som inte syns.

Tycker det även skulle vara bra för alla som har ledningsansvar för barnomsorg att vara med i verkligheten. Denna stämmer oftast inte ihop med teorin.

Jag vill ge en stor eloge till all barnomsorgspersonal som kämpar trots motvind och speciellt till personalen i Lemland som kämpar och ser till barnens bästa.

Trots allt älskar vi vårt jobb och den meningsfulla verksamhet vi bedriver, och vi vill att alla ska känna sig trygga.

Det är svårt att göra alla nöjda, men vi har en plan och försöker vårt bästa.

Och glöm ej att ge positivt beröm för det som fungerar bra!

Annett Jansson

förskollärare

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare