Kommentarer

En minoritet i

Tydligen en minoritet i Landskapsregeringen (LR); lantrådet Katrin Sjögren (Lib), social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) och kansli- och kommunminister Nina Fellman ... (3/7) – det minsta gemene ålänning torde ha rätt att begära av den trion – det är att den tillfullo behärskar innanläsningens konst, detta särskilt vad gäller textens innebörd. HD stipulerar, citat: ”Enligt 9 § 2 mom. reformlagen ska landskapsregeringen fastställa ändringarna av kommunindelningen i enlighet med de samgångsavtal som kommunerna godkänt.” ... HD ålägger förvisso kommunala tjänstemän och politiker ett ansvar för att göra sitt bästa för att förhandla fram förslag till samgångsavtal inom sina respektive samarbetsområden, för att därigenom skapa förutsättningar för LR att uppfylla lagens intentioner angående förändringar i den åländska kommunstrukturen, antalet kommuner. Men märk väl, i sin dom ålägger HD – inte – kommunala, varken tjänstemän eller politiker att ”lyckas” göra LR tillviljes! Alltså – hur än det smärtar dagens LR – det är kommunerna själva som avgör saken! Med andra ord, det är hög tid att LR avslutar sitt fiskafänge ... tar upp näten på den åländska landsbygden.

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

I fredagens Ålandstidningen anklagar Sara Kemetter (S) Centern för att backa och ändra kurs. Detta är en osanning. Centern håller den linje som alla partier varit överens om i Självstyrelsepolitiska nämnden.

Strukturerna för den åländska samhällsservicen har under alla år förbättras och anpassats efter rådande tider och efter folkviljan.

Jag tycker Ålandstidningens reportage om vårfågeljakten blev lite missvisande när de redovisade resultatet kring frågeställningen om dess framtid.

Självstyrelsen går framåt. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas. Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Rubriken känns igen. Att EU tänker dra Åland inför domstol för att vi enligt dem bryter mot fågeldirektivet är ingen nyhet.

Lagtinget antog 23 november 2018 landskapslagen om reform av kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). Landskapsregeringen vill inte inse att ändringar i kommunstrukturen måste godkännas av kommunfullmäktige för att träda i kraft.

Hela processen med delgeneralplanen för Mariehamns centrum har som mål att öka boendet, servicen till medborgarna och företagandet i Mariehamn. Det vill säga att åter få staden på banan som landskapet Ålands starka utvecklingsmotor.

Ålands självstyrelse fyller snart 100 år. Men hur självstyrda är vi ålänningar egentligen?

Inte behöver man sörja över Ömsens satsning i stan. De har ju Ålands skogsägare som sponsor, så de kan leka på.

”Ömsensponsor”

Med anledning av lagpaketet inom socialvården, som nu har varit ute på remiss, pågår debatt i tidningarna som bitvis är rätt yvig.

Fler insändare