Kommentarer

En minoritet i

Tydligen en minoritet i Landskapsregeringen (LR); lantrådet Katrin Sjögren (Lib), social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) och kansli- och kommunminister Nina Fellman ... (3/7) – det minsta gemene ålänning torde ha rätt att begära av den trion – det är att den tillfullo behärskar innanläsningens konst, detta särskilt vad gäller textens innebörd. HD stipulerar, citat: ”Enligt 9 § 2 mom. reformlagen ska landskapsregeringen fastställa ändringarna av kommunindelningen i enlighet med de samgångsavtal som kommunerna godkänt.” ... HD ålägger förvisso kommunala tjänstemän och politiker ett ansvar för att göra sitt bästa för att förhandla fram förslag till samgångsavtal inom sina respektive samarbetsområden, för att därigenom skapa förutsättningar för LR att uppfylla lagens intentioner angående förändringar i den åländska kommunstrukturen, antalet kommuner. Men märk väl, i sin dom ålägger HD – inte – kommunala, varken tjänstemän eller politiker att ”lyckas” göra LR tillviljes! Alltså – hur än det smärtar dagens LR – det är kommunerna själva som avgör saken! Med andra ord, det är hög tid att LR avslutar sitt fiskafänge ... tar upp näten på den åländska landsbygden.

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Fler insändare