Jag har nog precis som många andra väntat på 14 maj, då restriktionerna för barnomsorgen lättar.

Min pojke är två år. Precis som alla andra tvååringar skulle han få sluta på dagis och börja i parken i stället när mammaledigheten övergick i föräldraledighet. Vi visste om detta och hade sökt och beviljats parkplats i Kyrkby, Jomala.

Exakt den veckan han ska sluta på dagis och i stället börja i parken är han sjuk och exakt den veckan fattar Finland beslutet om undantagslag. Inget hej då till dagis (det är ordnat med dagis i efterhand) och ingen park, men vi är många familjer i samma båt och vi får göra vårt bästa med denna nya situation. Vi tänker inget mer på detta, de är som det är.

Veckan efter att han skulle ha börjat i parken ringer någon, jag minns inte vem, från Jomala kommun och meddelar att parken är stängd tills vidare och att vi får hålla koll på hemsidan för när parken öppnar igen för då är vi välkomna dit.

Vi håller koll på hemsidan och noterar meddelandet att restriktionerna för barnomsorgen ska upphöra den 14 maj. Av bekanta får vi hör att de kontaktats av kommunen och delgetts beskedet om att parken öppnar och att de är välkomna dit. Vi fick inget meddelande från kommunen, men tänker att vi åker väl dit, vi har ju fått beskedet att han beviljats plats och de sade ju vid stängningen att vi var välkomna när de öppnar igen.

Så döm om min förvåning när vi kommer till parken och möts av en kvinna som utan att presentera sig meddelar att min pojke inte har någon parkplats. Hon är inte otrevlig annars, de kan jag inte säga, hon är saklig. Jag frågar varför vi inte meddelats detta beslut, och de vet hon inte.

Hon verkar uppenbarligen veta vilka vi är, nästan som om hon visste att vi skulle komma. Hon säger att det är ett beslut fattat av barnomsorgschefen. Hon berättar för mej att ”nya barn” inte beviljas plats nu för att tiden fram till sommaren är så kort. Däremot är han välkommen i höst, då har han garanterad plats. Det beskedet har vi inte heller fått från kommunen.

Jag är förvånad och besviken. Vi har ju inte sökt plats nu utan i februari, en plats vi skulle ha nyttjat från mars om allt varit som vanligt. Jag har nu i efterhand letat på kommunens hemsida, men jag kan inte hitta beslutet.

Hon säger att vi är välkomna in och leka en stund om vi vill. Vilket är snällt, min pojke (som redan rusat in bland leksakerna) är överlycklig och rusar omkring i hela parken, testar allt och inspekterar allt. Dock verkar han bryta mot många regler som vi inte känner till. Han gör saker som för mej känns och är helt okej, men när andra barn gör samma sak blir de tillsagda av personalen.

Jag känner att de här är obekvämt, jag mår dåligt då jag tillåter sådant de andra inte får göra. Vi hade säkert fått reglerna förklarade för oss om vi blivit inskolade, men så blev inte fallet nu. I stället säger jag till min pojke att nu går vi på picknick. Vi lägger tillbaka de leksaker vi hade i leksakslådan och så går vi. Vi picknickar för oss själva en bit utanför i gräset.

”Mamma till en leksugen tvååring”

Jomala kommuns barnomsorgschef Michaela Tuominen-Gällros svarar:

Med anledning av covid-19, då våra rekommendationer bland annat är att utomstående personer inte ska vistas på lekområdet, och att lämning och hämtning av barn ska göras så snabbt och smidigt som möjligt, togs beslutet att inte inskola några nya barn i parkverksamheten under de tio verksamhetsdagar som återstår av terminen. Vi beklagar att denna information inte nådde alla berörda.

Meddelande om parkplats från och med hösten har skickats ut i början av maj. Om man inte har fått meddelandet ombeds man kontakta barnomsorgschefen.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare