Jag har nog precis som många andra väntat på 14 maj, då restriktionerna för barnomsorgen lättar.

Min pojke är två år. Precis som alla andra tvååringar skulle han få sluta på dagis och börja i parken i stället när mammaledigheten övergick i föräldraledighet. Vi visste om detta och hade sökt och beviljats parkplats i Kyrkby, Jomala.

Exakt den veckan han ska sluta på dagis och i stället börja i parken är han sjuk och exakt den veckan fattar Finland beslutet om undantagslag. Inget hej då till dagis (det är ordnat med dagis i efterhand) och ingen park, men vi är många familjer i samma båt och vi får göra vårt bästa med denna nya situation. Vi tänker inget mer på detta, de är som det är.

Veckan efter att han skulle ha börjat i parken ringer någon, jag minns inte vem, från Jomala kommun och meddelar att parken är stängd tills vidare och att vi får hålla koll på hemsidan för när parken öppnar igen för då är vi välkomna dit.

Vi håller koll på hemsidan och noterar meddelandet att restriktionerna för barnomsorgen ska upphöra den 14 maj. Av bekanta får vi hör att de kontaktats av kommunen och delgetts beskedet om att parken öppnar och att de är välkomna dit. Vi fick inget meddelande från kommunen, men tänker att vi åker väl dit, vi har ju fått beskedet att han beviljats plats och de sade ju vid stängningen att vi var välkomna när de öppnar igen.

Så döm om min förvåning när vi kommer till parken och möts av en kvinna som utan att presentera sig meddelar att min pojke inte har någon parkplats. Hon är inte otrevlig annars, de kan jag inte säga, hon är saklig. Jag frågar varför vi inte meddelats detta beslut, och de vet hon inte.

Hon verkar uppenbarligen veta vilka vi är, nästan som om hon visste att vi skulle komma. Hon säger att det är ett beslut fattat av barnomsorgschefen. Hon berättar för mej att ”nya barn” inte beviljas plats nu för att tiden fram till sommaren är så kort. Däremot är han välkommen i höst, då har han garanterad plats. Det beskedet har vi inte heller fått från kommunen.

Jag är förvånad och besviken. Vi har ju inte sökt plats nu utan i februari, en plats vi skulle ha nyttjat från mars om allt varit som vanligt. Jag har nu i efterhand letat på kommunens hemsida, men jag kan inte hitta beslutet.

Hon säger att vi är välkomna in och leka en stund om vi vill. Vilket är snällt, min pojke (som redan rusat in bland leksakerna) är överlycklig och rusar omkring i hela parken, testar allt och inspekterar allt. Dock verkar han bryta mot många regler som vi inte känner till. Han gör saker som för mej känns och är helt okej, men när andra barn gör samma sak blir de tillsagda av personalen.

Jag känner att de här är obekvämt, jag mår dåligt då jag tillåter sådant de andra inte får göra. Vi hade säkert fått reglerna förklarade för oss om vi blivit inskolade, men så blev inte fallet nu. I stället säger jag till min pojke att nu går vi på picknick. Vi lägger tillbaka de leksaker vi hade i leksakslådan och så går vi. Vi picknickar för oss själva en bit utanför i gräset.

”Mamma till en leksugen tvååring”

Jomala kommuns barnomsorgschef Michaela Tuominen-Gällros svarar:

Med anledning av covid-19, då våra rekommendationer bland annat är att utomstående personer inte ska vistas på lekområdet, och att lämning och hämtning av barn ska göras så snabbt och smidigt som möjligt, togs beslutet att inte inskola några nya barn i parkverksamheten under de tio verksamhetsdagar som återstår av terminen. Vi beklagar att denna information inte nådde alla berörda.

Meddelande om parkplats från och med hösten har skickats ut i början av maj. Om man inte har fått meddelandet ombeds man kontakta barnomsorgschefen.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare