Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer. Sedan några år tillbaka är Annica Sjölund värd samt Åland United och IFFK huvudsakliga samarbetspartners. Vi som anordnar har ingen politisk inriktning eller anknytning och fotbollsskolan finansieras av sponsring från de företag och föreningar som syns på inbjudan.

Vi som anordnar skulle uppskatta om personer som vill starta debatt först informerar sig om begreppen. Det är flera begrepp i insändaren som inte är relevanta men det är specifikt ett som jag vill reda ut. Sexuell läggning är vem en person attraheras av (homo-, bi- heterosexuell, etcetera). Sexuell läggning är alltså självklart överhuvudtaget inte relevant för vår fotbollsskola som riktar sig till barn i åldern 6-15 år.

Könsidentitet däremot (hur en person identifierar sig, som flicka, pojke, båda, ingetdera, etcetera) är i högsta grad relevant då inte alla barn identifierar sig med sitt biologiska kön. Vi vet att många av dessa barn och ungdomar ofta slutar med idrott tidigt då det inte finns något utrymme för dem där de känner sig hemma i och med att de flesta idrotter och i detta fall fotboll är uppdelat enligt flickor och pojkar. Flickor kan ibland spela med pojkar men inte tvärtom vilket också kan utgöra ett hinder.

Vi som anordnar har inte fördjupad kunskap om begrepp och statistik för barn inom detta spektrum men det vi har är en samlad väldigt lång erfarenhet av barn-, ungdoms- och damfotboll och vi verkar för att vara normkritiska, öka jämlikhet och intresse för fotboll, oavsett kön.

Annica Sjölund Summer Camp anordnas för tjejer på Åland bland annat som en insats för att väcka och öka intresset hos tjejer som redan spelar eller som som inte annars skulle hitta till fotbollsplanen av olika orsaker. Det kan ses som en språngbräda till att sedan börja eller fortsätta med föreningsfotboll eller som ett tillfälle att förutsättningslöst kunna spela fotboll utan att behöva gå med i ett lag.

Fotbollsskolan har alltid varit för tjejer och även öppen för dem som inte faller inom ramen av den binära könsuppdelningen av barn (flicka/pojke). Eftersom vi vet att det är viktigt att specifikt skriva vilka som inbjudan gäller har vi sedan förra året valt att inkludera ordet icke-binära samt en liten beskrivning av hur det skulle kunna definieras.

Vi vill inte sätta etiketter på barn utan valde därför en så öppen term som möjligt. Fotbollsskolan är alltså till för dem som annars har färre möjligheter till fotboll på grund av olika orsaker. Denna fotbollsskola är alltså inte riktad till cis-pojkar (pojkar som identifierar sig med sitt biologiska kön) då vi vill ha fokus på att få upp så mycket tjejer som möjligt.

Det anordnas ett flertal andra fina fotbollsskolor på Åland där cis-pojkar deltar i majoritet så det finns som tur är gott om alternativ även för dem. Trots att denna fotbollsskola inte bjuder in cis-pojkar betyder det inte att vi är emot att flickor och pojkar spelar tillsammans. Tvärtom tror vi att det bara är positivt och vi skulle gärna se mer av det. Vi vill dock i detta initiativ locka upp så många flickor och icke-binära som möjligt så att de får en chans att testa fotboll förutsättningslöst.

Detta är ingen inbjudan till debatt och vi hoppas att barn kan fortsätta få komma till vår fotbollsskola utan att det ska bli en samhällsdebatt av det. Vi arbetar främst ideellt och med begränsad tid och medel och kommer inte att kommentera fler inlägg om detta.

Med det sagt är alla tjejer och ickebinära i åldern 6-15 år varmt välkomna till vår fotbollsskola, anmälan är öppen!

Hanna Salmén

samordnare

Annica Sjölund Summer Camp

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare