Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Det är förvirrande och farligt, och inte alls så lätt att cykla som landskapsregeringen påstår i sina stora annonser.

Syftet med annonserna är förstås vällovligt, men då måste infrastrukturavdelningen och kommunerna också följa en konsekvent linje som är lättbegriplig för trafikanterna.

Ett exempel: På Knutsbodarakan på landsväg 3, Lemlandsvägen, i korsningen med den lilla utfarten Högbergsvägen, som betjänar fyra-fem hushåll, ska man som cyklist lämna företräde när man kommer norrifrån, men inte när man kommer söderifrån där skylt saknas. Jag gissar att det handlar om glömska och slarv, men ett potentiellt farligt sådant.

Ett exempel till: Landskapet har satt upp skyltar längs den nya gc-vägen från Lemströms kanal till Söderby med skyldighet för cyklisterna på gc-vägen att lämna företräde för korsande vägar. Men längs fortsättningen, som stått klar många år, saknas det. Då ska plötsligt bilisterna lämna företräde för cyklisterna. Vari ligger logiken? Också detta är en potentiell trafikfara.

Jag har inte konsulterat vägtrafiklagen, men det logiska är väl ändå att också gc-leden räknas till huvudleden och således ska korsande trafik lämna företräde.

Men om det nu enligt lag och förordning är så att cyklisterna ska lämna företräde och skyltningen är i skick, så kommer vi till nästa problem.

Bilisterna stannar, och stannar man som cyklist och visar och pekar att man som cyklist har skyldighet att lämna företräde för bilisten, så bli bilisten närmast förbannad. Så det är lugnast att cykla över och tacksamt vinka åt bilisten och le fast vi nu båda bryter mot trafikreglerna.

Den korsning där jag upplever detta som ett problem är vid Västerkalmarekorsningen, när man som cyklist ska korsa Lemlandsvägen.

Som bilist upplever jag faran vid Bussplan och i Sjukhusbacken där cyklisterna med fart korsar gatan trots att de enligt skyltningen ska lämna företräde till bilisterna. Om man som bilist följer trafikreglerna där, kan följderna bli katastrofala.

Visst, jag vet att man har skyldighet att anpassa hastigheten så att man hinner stanna. Och det gör ju så gott som alla ändå. Men faran är uppenbar.

Med detta sagt uppmanar jag infrastrukturavdelningen och kommunerna att se över lagar och regler och vara konsekventa.

För nu ska vi cykla som aldrig förr och jag älskar min nya elcykel!

Ulf Weman

Lemland

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare