Kommentarer

Ett oerhört tungt inlägg i

Ett oerhört tungt inlägg i debatten av profet Doris . Det är tjänstefel av Asumaa att inte använda bibeln och då kanske främst aposteln Johannes döparens välvalda ord som rättesnöre då framtida lag om barnomsorg och skola spikas. Jag rekommenderar att man i framtiden alltid stämmer av med Doris innan man förändrar lagstiftningen för att undvika liknande fadäser.

Vet Du vad, tulo, just de Du

Vet Du vad, tulo, just de Du kallar sagotanter – just de kan tydligen betraktas som väldans värdiga motståndare, de. Men en verkligen ”sagotant” – Astrid Lindgren – hon fick Sveriges dåvarande, enligt Gräsrot tölpaktiga finansminister, Gunnar Sträng, att ”sitta vackert” som en lydig hund, hon.

"en lagstiftning grundad på

"en lagstiftning grundad på Guds tio budord"? Nej knappast. Av budorden är det bara två som direkt återfinns i lagstiftningen (inte dräpa, inte stjäla). Dessa är dessutom förbjudna även i länder utanför de abrahamitiska religionerna. Det är fullt naturligt att dessa är förbjudna och har inget med bibeln att göra. Det torde vara väldigt svårt att skapa ett samhälle där mord och stöld är lagligt. Att ljuga är bara olagligt i vissa situationer. Det första budet, att inte ha andra gudar står i direkt konflikt med lagen som ju föreskriver religionsfrihet.

Undervisningen i religon

Undervisningen i religon skall bli konfessionslös ! Synonymer till konfessionslös är fritänkare, ateist, gudsförnekare, agnostiker, tvivlare. För den som varit med en tid och fick läsa Bibliska historien och Katekesen i skolan och fått lära sig vad som är rätt och fel genom de tio budorden blir man lite fundersam vad barnen skall få lära sig. De tio budorden borde följas mera än vad som sker idag, de behövs vi skall få en framåtskridande civilisation.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare