Kommentarer

Ett oerhört tungt inlägg i

Ett oerhört tungt inlägg i debatten av profet Doris . Det är tjänstefel av Asumaa att inte använda bibeln och då kanske främst aposteln Johannes döparens välvalda ord som rättesnöre då framtida lag om barnomsorg och skola spikas. Jag rekommenderar att man i framtiden alltid stämmer av med Doris innan man förändrar lagstiftningen för att undvika liknande fadäser.

Vet Du vad, tulo, just de Du

Vet Du vad, tulo, just de Du kallar sagotanter – just de kan tydligen betraktas som väldans värdiga motståndare, de. Men en verkligen ”sagotant” – Astrid Lindgren – hon fick Sveriges dåvarande, enligt Gräsrot tölpaktiga finansminister, Gunnar Sträng, att ”sitta vackert” som en lydig hund, hon.

"en lagstiftning grundad på

"en lagstiftning grundad på Guds tio budord"? Nej knappast. Av budorden är det bara två som direkt återfinns i lagstiftningen (inte dräpa, inte stjäla). Dessa är dessutom förbjudna även i länder utanför de abrahamitiska religionerna. Det är fullt naturligt att dessa är förbjudna och har inget med bibeln att göra. Det torde vara väldigt svårt att skapa ett samhälle där mord och stöld är lagligt. Att ljuga är bara olagligt i vissa situationer. Det första budet, att inte ha andra gudar står i direkt konflikt med lagen som ju föreskriver religionsfrihet.

Undervisningen i religon

Undervisningen i religon skall bli konfessionslös ! Synonymer till konfessionslös är fritänkare, ateist, gudsförnekare, agnostiker, tvivlare. För den som varit med en tid och fick läsa Bibliska historien och Katekesen i skolan och fått lära sig vad som är rätt och fel genom de tio budorden blir man lite fundersam vad barnen skall få lära sig. De tio budorden borde följas mera än vad som sker idag, de behövs vi skall få en framåtskridande civilisation.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Efter landskapsregeringens olycksaliga beslut i slutet av förra veckan har jag fått frågan av många om vad jag, som lagt ner mycket tid och pengar på att jobba för en tunnel, tycker om detta.

Under senaste tiden har jag hört från olika håll att Omsorgens korttidsverksamhet ska stänga. Efter lite efterforskningar hittade jag info om detta.

På senare tid har Ålands skattegräns och försäljningen av tax-free produkter debatteras rikligt i massmedia. Debattörerna är för eller emot gränsen, men ingen påtalar den negativa påverkan på vår miljösom taxfreetrafiken orsakar.

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

Anbudshandlingarna reglerar vem som har rätt att medverka. Detta gällde för anbuden på Föglötrafiken:

• Erfarenhet av trafik fem år med färjor om minst 300 ton dödvikt. Exempelvis ms Alfågeln är 300 ton.

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Fler insändare