Några reflektioner efter Operativa samverkans- och referensgruppens insändare om ungdomar i restaurangbranschen:

Att 16-åringar kan servera inom restaurangbranschen har varit vardag i riket sedan två år tillbaka. Det finns ingen offentlig debatt om att regeln borde ändras tillbaka eller initiativ om att ändra den. Har i några veckor sökt efter artiklar i finländsk media som skulle lyfta fram uppkomna problem. Hittade inget och tog därefter kontakt social- och hälsoministeriet och branschorganisationen Mara. Enda svaret jag fick var att vardagen har blivit lite enklare för restaurangbranschen, vilket också var avsikten med förslaget.

Förslaget som ligger är att landskapsregeringen skulle anta en förordning som kan träda i kraft till sommaren, vilket Ålands näringsliv efterfrågat. Skulle det efter sommaren visa sig att detta var en dålig idé så går det att utvärdera och upphäva då nya alkohollagen antas (gissningsvis i höst).

Det finns skäl att påminna sig om att 16-åringarna redan i dag finns i restaurangbranschen på Åland, det är bara då de ska servera ett glas vin eller öl som en vuxen träder in. Förslaget innebär att den vuxne finns kvar och att en ansvarig vuxen måste vara närvarande och ha möjlighet till ögonkontakt. Arbetstidsreglerna förbjuder dessutom under 18-åringar att arbeta efter 22.00.

Förslaget är ingen mirakelkur som kommer att rädda restaurangnäringen. I rådande undantagsläge riskerar delar av åländska restaurangnäringen att helt sopas bort, oberoende av detta. Tyvärr. Förslaget gör det dock lite enklare för åländska ungdomar som söker sommarjobb att hitta ett jobb, vilket är viktigt nu när ungdomsarbetslösheten stiger. Det gör det också vardagen lite enklare för restaurangbranschen.

Nu om någonsin behövs stora och små förslag på hur det åländska näringslivet kan överleva den extrema kris vi befinner oss i.

Wille Valve (MSÅ)

lagtingsledamot

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare