Kommentarer

Kära John

Kära John Den sista meningen i din insändare kan jag nästan lossas som om jag inte läste. Den är helt och hållet fel. Det är just personer från dessa kommuner som har bidragit och fortfarande bidrar till att Åland är ganska starkt. Jag menar kommunerna behövs för att tävlings instinkten kvarstår. För att klargöra så att även en Liberal kan förstå; Inte vill man ju ha det sämre än sin granne. Jo om man är socialliberal och på gränsen till socialdemokrat så är det tydligen fel och fult att någon har det lite bättre. Helst skall alla ha det lika dåligt. Då är det rättvist och sunt. Men så är icke fallet. Arbetsplatser uppstår nämligen av fria, rörliga och drivna människor som vill att just deras kommun skall gå bra. Trevlig sommar på dig också, med vänlig hälsning från en av Ålands 16 och stolta kommuner.

I humanitetens namn – varför

I humanitetens namn – varför inte låta John Holmberg älta på med sitt bifall till just ett av sossens, Nina Fellmans, som det verkar mest kännspaka trauman? Som en folkets företrädare synes han ju bli allt mer ensam om saken – till och med i det liberala lägret!

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Fler insändare