Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna. Det har återgetts i notiser i dagstidningarna men tarvar nog större utrymme. Vidare rekommenderar Ålandstrafiken i meddelandet att folk ska använda kollektivtrafiken under perioden.

Det kunde vara på sin plats att även informera om att det går att ta sig med fordon från Långnäs till Överö eller tvärtom, såvida det finns ledig kapacitet på färjorna, vilket brukar vara fallet så här års. Nu är trycket stort på nyttotrafiken till och från Föglö. Brobygget över Brändö ström och förberedande arbeten på bostadsområdet Ekholm innebär många tunga transporter vid sidan av fiskindustrins transporter. Pendlingen till/från Föglö har också ökat för varje år. Kapaciteten förutspås inte räcka till under några som helst omständigheter på de mest frekvent nyttjade turerna. Tacknämligt är att man lagt in extra tur söndagen den 11 oktober. Skolornas höstlov infaller i slutet av perioden, vilket kanske även skulle tarva en extra tur.

Landskapsregeringen bör nu på kort varsel överväga att lägga in Odin på sträckan Långnäs-Överö-Långnäs för att tillmötesgå den tunga trafikens behov av att rymmas med på just den tur de logistiskt planerat in för att bland annat kunna kombinera med andra färjor och arbeten. Näringslivets och pendlarnas behov är viktiga och får inte negligeras på det här sättet. Jag har regelbundet motionerat i lagtinget att landskapsregeringen måste presentera en plan på hur skärgårdsflottan ska förnyas och i vilken turordning det ska ske. Knipan måste ersättas snarast för att inte åsamka mer skada på trafikflödena vilket misskrediterar utvecklingen i skärgården i förlängningen.

Jag skulle inte vilja säga det här men kan ju ändå inte låta bli att konstatera att regioner som har tunnelförbindelse slipper den här typen av återkommande problem. För problem blir det.

Rainer Juslin (lib)

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Fler insändare