Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Nu vill Kommunernas socialtjänster inte fortsätta på samma sätt. De vill inte betala tillräckligt för tjänsterna som köps och framför allt vill de inte ha så många där i arbete. De talar om pension, som ingen självklarhet är, men inget om vad arbetstagarna utan arbete sedan ska göra med sina dagar. Risken att sjunka ner i ensamhetens och meningslöshetens träsk blir stor. Lite pengar ger inte vänskap och samhörighetsglädje, utan kan skapa en stor tomhet och tillitslöshet till dem som styr och ställer, men sina helt egna följder.

Jag kommer att tänka på landets senaste krig. Vapen, mat och kläder skulle i första hand till fronten och de inkallade, medan resten av befolkningen fick mat-och klädtillgången reglerad av kuponger. En större del av läkarkåren arbetade vid fronten och sjukhusen hemmavid togs om hand av uttröttade och äldre läkare.

Vad gör då det utarmade landet 1943? Jo, stiftar en lag som förpliktar kommunerna att senast om fem år ordna med et mål mat i skolan åt varje elev. Den maten behövdes och regeringen glömde inte den svagaste och mest beroende gruppen i samhället. Tala om framsynthet.

Likaså fungerade barn-och mödrarådgivningarna under 1940-talet, till en ovärderlig hjälp för folket. Den numera så berömda klädlådan dök också upp på 1940-talet, till stor välsignelse för dem som inte hade annat än trasor att svepa om den nyfödda.

All den här hjälpen, och mera därtill, har tacksamt tagits emot av befolkningen och därtill skapat en tillit till de styrande.

Ett samhälle vill naturligtvis ordna det allt bättre för sina invånarna, inom de ramar man har, men det får inte ske på bekostnad av svaga .och eftersatta.

Maj-Britt Jansson

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare