Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital. Beslutet visar även att kampen för att göra våra funktionshindrade till subjekt i vårt samhälle är en chimär så fort de allmänna medlen minskar.

Verksamheten vid Fixtjänst är oerhört viktig för att skapa meningsfull sysselsättning för våra funktionshindrade, med betoning på meningsfull enligt devisen ”livslångt lärande” för alla och envar. Det är också andemeningen i FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter, som Åland skrivit under och som ska genomsyra all lagstiftning.

Osthyveln är det lättaste redskapet att hala fram då beslutsfattarna inte kan eller vill prioritera. Samtidigt är det att inte ta politiskt ansvar.

KST:s styrelseordförande Runar Karlsson (C) hävdar i en kommentar att det finns utrymme för nedskärningarna i Fixtjänsts verksamhet med hänvisning till man tidigare ”kunnat ge service långt över vad lagen säger”. En precisering om vilket överdåd i den kommunala servicen, med fokus på sysselsättning för de funktionshindrade, som avses vore på sin plats, särskilt mot bakgrund av FN-konventionen.

Som en integrerad del av socialservicekolossen KST är det stor risk för att objektifieringen av klienterna inom specialomsorgen fortsätter. Våra funktionshindrade vänner avhumaniseras ännu mer till att vara siffror, kostnader, utgifter, i stället för lyftas fram som en berikande tillgång i vårt mångfunktionella samhälle.

Skäms KST och skäms alla de kommuner som år efter år kräver allmänna neddragningar av verksamheten inom specialomsorgen utan att på något sätt precisera vad som ska minskas, tas bort, effektiviseras eller rationaliseras och samtidigt säkerställa att åtgärderna inte kränker de funktionshindrades rättigheter.

Hur många av KST-styrelsens medlemmar eller kommunernas beslutsfattare har ens läst den aktuella FN-konventionen? Gör det, den finns på nätet, så kanske ni vet vad ni snackar om.

Ove Andersson

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare