Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”. Gruppens slutsats är att det efter 2021 blir ”nödvändigt att anpassa de offentliga finanserna så att de motsvarar samhällsekonomins bärkraft... Arbetsgruppen anser att anpassningsbehovet är så stort att alla tillgängliga medel behövs: nedskärningar i utgifterna, en skärpt beskattning och en strukturpolitik som stöder tillväxten”.

Med de orden öppnas dörren på vid gavel till förstörelsen av Finlands välfärdssamhälle i sin nuvarande gestalt.

Vid landets inträde i EU övergav de folkvalda ansvaret för att själva skapa en egen nationell finanspolitik. Därpå blev EU kommissionen det enda som spelar någon roll i sammanhanget: I själva verket råder i deras ställe Stabilitets- och tillväxtpakten (SGP).

SGP:s grund, samt dess tillämpning i händerna på ”experter”, både inhemska och i Bryssel, färgades kraftigt av den sedan sjuttiotalet dominerande ekonomiska läran, vars underliggande teori häftigt ifrågasatts av flera ekonomer. Bland dess främsta förespråkare fanns ingen som förutspådde den stora finanskrisen 2007-8. Otroligt nog innehåller läran ingen roll för det aktuella finansiella systemets verkande (vilket ju orsakade själva krisen)!

Under tiden hade vissa ekonomer av motsatt lära korrekt förutspått krisen medan sådana prognoser föraktats från mainstreamhåll: Man hade ju till och med stolt kungjort att problemet med starka konjunktursvängningar hade lösts en gång för alla.

Strax därefter slog den största finanskrisen sedan Wall Street 1929 till!

Som verktyg i verkliga världen är således läran i högsta grad diskutabel. I brist på empiriskt grundad förankring kan den göras så formbar att den ger vilket som helst resultat som användaren anser politiskt lämpligt. Dess förmåga att på ett övertygande sätt tolka ekonomins utgång eller förutspå dess framtida rörelser har inte visat sig bättre än ren gissning.

Vihriälä-gruppen baserar på denna lära bedömningen att Finland kommer att ”behöva” sätta miljontals invånares välmående och lycka på spel.

Andra eurozonsmedlemmar har under SGP:s välde tvingats åsamka sig själva en liknande så kallad ”finanspolitisk konsolidering”, till exempel Spanien i kölvattnet av eurokrisen 2011-12. I februari 2019 rapporterade FN om extrem fattigdom samt mänskliga rättigheter så här:

”Spanien sviker totalt människor i fattigdom, vars förhållande numera rangordnas bland de värsta i Europa... Återhämtningen efter lågkonjunkturen har övergivit allt fler. Medan finanspolitiken gynnar bolag och de rika lider mindre privilegierade grupper av fragmenterad offentlig service som drastiskt beskärdes efter 2008 och aldrig återställdes... 26,1 procent av befolkningen i Spanien, och 29,5 procent av dess barn, hotas av fattigdom eller social utestängning 2018". Dra era egna slutsatser.

En sak står klart: Kommer en sådan omänsklig utveckling i Finland att möta motstånd kommer det att inte att ske från toppen. Landets politiska etablissemang övergav skeppet för åratal sedan och blev, tillsammans med massmedia, hejaklack för SGP.

Då kvarstår bara en motståndsrörelse från gräsrötterna. I bristen på en sådan går välfärdssamhället under, ”inte med en smäll utan med ett kvidande”. Om detta sker är det för att Finland föredrog att kasta bort sin hårt tillkämpade suveränitet och i utbyte få... ja, vad då?

Robert Horwood

Eckerö

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare