Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

Kommunerna har hand om hela den sociala sektorn, dit barn- och äldreomsorg och barnskydd hör. Kommunerna ansvarar för grundskolan. Kommunerna sköter kommunaltekniken: Vattendistribution, avloppsledningsnät och avloppsreningsverk.

Kommunerna skapar förutsättningar för att näringslivet ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att tillhandahålla områden för hamnar, industrier och olika typer av arbetsplatsområden.

Hur sker finansieringen? Landskapets budgetomfång uppgår till nästan 380 miljoner euro medan kommunernas utgör 230 miljoner euro. Av landskapets budget går 22 procent till Ålands hälso- och sjukvård, som har en budget om 90 miljoner euro.

Under tiden 2009 till 2018 har landskapsandelarna till kommunerna minskats från 42 miljoner euro till 33 miljoner euro per år. I dag är detta enbart 9 procent av landskapsbudgeten.

Nya uppgifter har lagts på kommunerna utan att kommunerna kompenserats av landskapet. Nyligen överfördes långvården till kommunerna.

Sedan år 2000 har antalet vårddygn vid ÅHS minskats från 80.000 till 25.000 år 2017. Så kallade klinikfärdiga patienter skickas till kommunerna. Gullåsen har stängts. Grelsby sjukhus är sedan länge stängt. Demensavdelningen vid ÅHS har stängts.

För Gullåsens del kan ytterligare belysas: Fram till år 2013 deltog kommunerna i finansieringen av Gullåsen men då valde landskapsregeringen att dra in kommunernas landskapsandelar. I stället skulle landskapet handha finansieringen. Därpå överfördes Gullåsens verksamhet i sin helhet på kommunerna!

Den psykiatriska vården har minskats till en tredjedel medan den somatiska vården vid ÅHS har stått vid lag. Landskapets medel måste framöver fördelas dit där servicen sker!

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare