Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Begreppen känner jag till och det var just därför jag reagerade på annonsen. Varför? Jo. Därför att dagens melodi är (uppifrån förordnad inom den feministiska statsideologin) att integrera alla människor i offentliga sammanhang oberoende härkomst, religion, hudfärg, sexuell läggning, kön och så vidare. Målet är bland annat att minska utanförskap, skapa mer välmående genom jämställdhet och jämlikhet.

Förstås kan man göra som ni gör och inkludera tjejer och ickebinära (som innebär flickor men också pojkar med andra könsidentiteter) och samtidigt utesluta cispojkar , det vill säga, pojkar som identifierar sig helt enkelt som pojkar. Men då måste ni vara beredda på att folk ställerfrågor då det känns helt paradoxalt då det helt enkelt strider mot feministiska principen om likabehandling.

Ni säger i princip att både pojkar och flickor är välkomna så länge som dessa pojkar inte identifierar sig som pojkar. Tänk vilken signal detta sänder till våra cispojkar, normala alltså som i dag blir utsatta för påhopp i form av påståendet att de tillhör ett patriarkat och förtrycker flickor genom den toxiga maskuliniteten – som förresten ska suddas ut enligt vissa radikala feministiska krafter.

Sedan skriver du angående barn som inte identifierar sig med sitt biologiska kön: ”Vi vet att många av dessa barn och ungdomar ofta slutar med idrott tidigt då det inte finns något utrymme för dem där de känner sig hemma i och med att de flesta idrotter och i detta fall fotboll är uppdelad enligt flickor och pojkar”.

Men samtidigt skriver du: ”Vi som anordnar har inte fördjupad kunskap om begrepp och statistik för barn inom detta spektrum men det vi har är en samlad väldigt lång erfarenhet av barn-ungdoms-och damfotboll och vi verkar för att vara normkritiska, öka jämlikhet och intresse för fotboll oavsett kön”.

Hm. Hur ska jag tolka det? Hur mycket erfarenhet har ni egentligen då det enligt statistik (nu tar jag Sverige som exempel då detta land brukar hantera sådana statistiker ganska väl) Sverige 2018 hade 574 personer som diagnostiserats som ickebinära? Omsatt till åländska siffror blir det 1,7 personer. I åldersgruppen 6-15 år är det på sin höjd en halv person.

Vidare känner jag mig tvungen att ta ställning till ett påstående jag fick ta emot via sociala medier. Nämligen att jag vill förlöjliga och till och med förstöra Åland Uniteds verksamhet. Detta stämmer inte.

Som jag påpekade i min föregående insändare och även via sociala medier så stöder jag i övrigt laget och är tacksam för engagemanget som finns bland alla aktörer. Det är inte jag som förstör sporten (som vissa påstår) utan denna politisering och detta genusperspektiv som ska genomsyra alla områden i våra västliga samhällen som gör att folk börjar ifrågasätta.

Med sportsliga hälsningar

René Janetzko

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare