Regeringens budget har fel prioriteringar, är för liten och går för långsamt. Jag sågar den ändå inte vid fotknölarna ännu. Det är en process. Detta är både kritik mot budgeten och önskemål för nästa.

Vi prioriterar personer och företag före kommuner. Regeringen sägs däremot vara en kommundirektörs-regering. Det sades om den första tilläggsbudgeten att 10 extra miljoner skulle gå till personer och 10 extra miljoner skulle gå till företag.

Men gick 10 miljoner till personer? Och var de extra? Det var 5 miljoner till AMS för att betala understöd. Det var väl enligt gällande lag och inte nytt? Och 30-lappen, till permitterade. Hade de inte hade fått den (vilket var bra), så hade kanske kommunerna tvingats att betala olika sociala stöd. Det kan ses som 5 miljoner till kommunerna, även om personer var mottagare. Personer fick kanske inte ”personer” något extra?

Låt mig backa bandet. Vi hade en liknande kris på 1990-talet. Men den 4 maj 2020 var arbetslösheten den högsta någonsin på Åland. På 1990-talet hade vi en bankkris. De ansågs huvudskyldiga men även alltför viktiga och därför gavs stora stöd åt dem. Den slutliga förlusten för staten blev 35 miljarder eller tre gånger större än krigsskadeståndet till Sovjetunionen.

Effekterna blev att 300.000 företag och privatpersoner fick långa betalningsproblem och bankkrisen ledde till 14.000 självmord. Detta är något vi måste undvika nu och stöda personer och företag. Jag minns inte att en enda kommun skulle ha avlidit till följd av 90-talskrisen.

Nu vill LR ge 5 miljoner till kommunerna. 1,5 miljoner som förebyggande utkomststöd, vilket vi stöder. Och ytterligare 3,5 miljoner för att kompensera kommunerna för minskade inkomster, viket vi inte stöder.

Resultatet blir då att kommunerna får nästan 10 miljoner medan personer får 1,5 miljoner vilket är en felaktig prioritering. Jag läste igenom Vihriäläs rapport till Marin-regeringen i helgen och där nämns ordet ”kommun” en enda gång.

Att jag stöder tankegångarna i rapporten kanske inte är så överraskande då en av författarna är min tidigare lärare och senare kollega på Hanken i Helsingfors, nobelpristagaren Bengt Holmström. Den rapporten har en gedigen nationalekonomisk bakgrund, vilket man kanske inte kan säga om regeringens coronabudget.

LR säger att vi måste ta ett lån i höst. Det kan bli från banken eller pensionsfonden. Vi kan tänka oss lån för att hjälpa personer, vuxna och barn samt företag, men inte lån till drift och inte till lån för att ge pengar åt kommunerna.

Vad behövs? Riksregeringen talar om 20 miljarder extra i lån. Med 0,47 procent motsvarar det hela 94 miljoner euro för Åland. Då klumpsumman minskar med 25 miljoner, skulle det ge ett underskott på 125 miljoner euro för 2020. Detta måste vi tyvärr bereda oss för.

I Vihriälä-rapporten finns en internationell jämförelse av coronastöd. I helgen hörde jag att rika USA spenderat 3.000 miljarder dollar. Det motsvarar 250 miljoner för Åland. Fattiga Portugal har satsat 12,4 procent av sin BNP. Det motsvarar 175 miljoner för Åland. Vi har spenderat 2,4 procent av BNP.

Så budgeterna har fel prioriteringar, innehåller för lite och går för långsamt. Vår regering inledde snabbt med likviditetslån & stöd till företag, och 30-lappen till permitterade, men sedan gick luften gick ur. De talar om sin verktygslåda, men öppnar den inte. Regeringen verkar ha trott att det gällde ett hundrameterslopp när det kanske är marathon eller Ironman.

Åland Boost kan vara ett bra verktyg, men Åland behöver mycket, mycket mer.

Stephan Toivonen Åländsk demokrati

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare