Regeringens budget har fel prioriteringar, är för liten och går för långsamt. Jag sågar den ändå inte vid fotknölarna ännu. Det är en process. Detta är både kritik mot budgeten och önskemål för nästa.

Vi prioriterar personer och företag före kommuner. Regeringen sägs däremot vara en kommundirektörs-regering. Det sades om den första tilläggsbudgeten att 10 extra miljoner skulle gå till personer och 10 extra miljoner skulle gå till företag.

Men gick 10 miljoner till personer? Och var de extra? Det var 5 miljoner till AMS för att betala understöd. Det var väl enligt gällande lag och inte nytt? Och 30-lappen, till permitterade. Hade de inte hade fått den (vilket var bra), så hade kanske kommunerna tvingats att betala olika sociala stöd. Det kan ses som 5 miljoner till kommunerna, även om personer var mottagare. Personer fick kanske inte ”personer” något extra?

Låt mig backa bandet. Vi hade en liknande kris på 1990-talet. Men den 4 maj 2020 var arbetslösheten den högsta någonsin på Åland. På 1990-talet hade vi en bankkris. De ansågs huvudskyldiga men även alltför viktiga och därför gavs stora stöd åt dem. Den slutliga förlusten för staten blev 35 miljarder eller tre gånger större än krigsskadeståndet till Sovjetunionen.

Effekterna blev att 300.000 företag och privatpersoner fick långa betalningsproblem och bankkrisen ledde till 14.000 självmord. Detta är något vi måste undvika nu och stöda personer och företag. Jag minns inte att en enda kommun skulle ha avlidit till följd av 90-talskrisen.

Nu vill LR ge 5 miljoner till kommunerna. 1,5 miljoner som förebyggande utkomststöd, vilket vi stöder. Och ytterligare 3,5 miljoner för att kompensera kommunerna för minskade inkomster, viket vi inte stöder.

Resultatet blir då att kommunerna får nästan 10 miljoner medan personer får 1,5 miljoner vilket är en felaktig prioritering. Jag läste igenom Vihriäläs rapport till Marin-regeringen i helgen och där nämns ordet ”kommun” en enda gång.

Att jag stöder tankegångarna i rapporten kanske inte är så överraskande då en av författarna är min tidigare lärare och senare kollega på Hanken i Helsingfors, nobelpristagaren Bengt Holmström. Den rapporten har en gedigen nationalekonomisk bakgrund, vilket man kanske inte kan säga om regeringens coronabudget.

LR säger att vi måste ta ett lån i höst. Det kan bli från banken eller pensionsfonden. Vi kan tänka oss lån för att hjälpa personer, vuxna och barn samt företag, men inte lån till drift och inte till lån för att ge pengar åt kommunerna.

Vad behövs? Riksregeringen talar om 20 miljarder extra i lån. Med 0,47 procent motsvarar det hela 94 miljoner euro för Åland. Då klumpsumman minskar med 25 miljoner, skulle det ge ett underskott på 125 miljoner euro för 2020. Detta måste vi tyvärr bereda oss för.

I Vihriälä-rapporten finns en internationell jämförelse av coronastöd. I helgen hörde jag att rika USA spenderat 3.000 miljarder dollar. Det motsvarar 250 miljoner för Åland. Fattiga Portugal har satsat 12,4 procent av sin BNP. Det motsvarar 175 miljoner för Åland. Vi har spenderat 2,4 procent av BNP.

Så budgeterna har fel prioriteringar, innehåller för lite och går för långsamt. Vår regering inledde snabbt med likviditetslån & stöd till företag, och 30-lappen till permitterade, men sedan gick luften gick ur. De talar om sin verktygslåda, men öppnar den inte. Regeringen verkar ha trott att det gällde ett hundrameterslopp när det kanske är marathon eller Ironman.

Åland Boost kan vara ett bra verktyg, men Åland behöver mycket, mycket mer.

Stephan Toivonen Åländsk demokrati

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare