Det är sant att befolkningsutvecklingen i skärgården varit dramatisk under de senaste 150 åren. På Föglö har befolkningen minskat från 1.800 till dryga 500.

Fritidsbosättningen har en kompenserande effekt under sommarhalvåret. Utkomstmöjligheterna finns till en del på Föglö inom näringslivet. Utan det skulle siffrorna vara ännu sämre.

Tillgången till arbetsmarknaden på fasta Åland skulle högst sannolikt vända trenden. Det har skett till exempel i Eckerö, Lumparland och Vårdö. Befolkningstalet i Eckerö var år 1910 1.082 invånare, 1980 685 invånare och 2018 961 invånare.

Motsvarande för Lumparland var år 1910 564 invånare, 1980 302 invånare och 2018 382 invånare. För Vårdös del år 1910 1.037 invånare, 1980 387 invånare och 2018 448 invånare.

Genom fast förbindelse till Föglö vänder trenden ännu mer positivt om man studerar hur befolkningsutvecklingen varit exempelvis på Färöarna där den näst intill dubblerats på vissa håll.

Jag har dock med viss oro noterat att tunneln nedprioriterats av vissa. Det kan bli spiken i kistan för näringslivet och befolkningsutvecklingen i södra skärgården. Ska ännu fler lampor släckas på Föglö, Sottunga och Kökar?

Rainer Juslin (Lib)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare