Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

För daghemmet Leklöks del är ytorna följande:

4 st avdelningar, totalt 610 kvadratmeter, gemensamt utrymme (rörelse, ateljé, snickis) 185 kvadratmeter.Total yta 795 kvadratmeter. Detta delat med 84 barn, ger oss en yta på 9,46 kvadratmeter per barn.

Man kan tvista om huruvida kök, kontor för föreståndare, samtalsrum etcetera ska räknas med, men vi i byggkommitten ansåg inte det, då hade det inte blivit något utrymme kvar för barnen.

Sedan lagen om minimi antal kvadratmetrar/barn kom, (det vill säga 10 kvadratmeter per barn) så har fler lagstadgade funktioner tillkommit inom barnomsorgen som måste ha en egen plats, bland annat samtalsrum med konfidentiella uppgifter lagrade, vilket också tagits med i vår planering. Gällande lagkrav som stöder detta kan kontrolleras med barnomsorgsledaren i kommunen. Vi har haft personen med i vår arbetsgrupp.

Vi vet också att granskande part i tidigare fall har godkänt köksytor och personalytor, därför ligger vi också under 10 kvadratmeter per barn i avdelningsytor. Dock kan tillstås att det för byggkommitten har vägt tyngre att få ett fungerande daghem än antalet kvadratmeter.

Noteras kan även att de gemensamma ytor som finns, kan arrangeras till en extra avdelning vid behov. Vi i kommittén har även siktat på att få till ett energisnålt, miljövänligt och lättarbetat daghem, som möter alla kända lagkrav idag. Detta på uppdrag av kommunstyrelsen i Lemland.

Vad gäller summorna, så har byggkommitten endast lagt fram en siffra, 2,895 miljoner euro för vårt första förslag. Detta efter att projekteringen blivit klar och schablonkostnader använts. Den summan räckte inte till, och upphandlingen avbröts för att göras om. Tyvärr var de nya anbuden inte heller på en lägre nivå, så kommittén begärde därför tilläggsmedel enligt den offert som kom in, som var på 3,219 miljoner euro för att verkställa bygget. Summorna utöver detta är projekteringskostnader och utredningar av frågeställningar från kommunstyrelse och kommunfullmäktige som redan verkställts.

Vi har de facto en fördyring på cirka 325.000 euro mot kommittens ursprungliga uppskattade kostnad..

Det är också viktigt att veta att Daghemmet Leklök, genom sin planering och verkställande möjliggör ett program som, när det är genomfört, planerar få ner de totala driftskostnaderna på Lemlands daghem med cirka 120.000 euro per år.

Allt detta finns tillgängligt i protokoll för den som vill kontrollera.

Roger Andersson

Ordförande för byggnadskommitten

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Tack Roger Andersson för din insändare. Lemlands kommun har fattat ett beslut om att bygga ett daghem för 3,6 miljoner euro när vi alla vet att det inte kommer finnas pengar i kommunerna de kommande åren.

Hur fint och hur bra jobb en byggnadskommitté än tycker sig ha gjort så finns inte pengar. Att förvalta medborgarnas pengar kräver stor respekt och i detta fall väcks många frågetecken men ytterst få svar.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare