Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

När det gäller virkespriser till skogsägarna tar Dahlman massaved som exempel. Det stämmer att priserna till skogsägarna är lägre på Åland än på fastlandet, så har det varit i alla tider. Enligt den senaste statistiken har massavedspriserna på fastlandet varit 31-32 euro/m3 för så kallat leveransvirke (hämtat vid skogsväg), cirka 7 euro/m3 högre än på Åland och 19-20 euro/m3 på rot (priset räknat på träden stående i skogen) vilket är cirka 5-6 euro/m3 högre än på Åland.

Massa är ett annat ord för cellulosa, det vill säga denna del av virket (klenare, krokigare) används vid cellulosatillverkning vid de stora massabruken i Finland och Sverige.

Det finns inga massabruk på Åland och all massaved måste transporteras härifrån. För den massaved som ÅSI direkt förmedlar till sina kunder måste massaveden transporteras till ÅSI:s anläggning i Godby, mellanlagras och sedan lastas på båt.

Sjötransporten belastas av höga lotsavgifter och farledsavgifter i den åländska skärgården. Väl framme på fastlandet skall veden lossas och köras till lager och förbrukning.

Ett typiskt massabruk i Finland har ett uppsamlingsområde för virke med en radie på cirka 100 km. Långtradarna kan lasta vid skogsvägarna och köra direkt till massabrukets förbrukning (undantagsvis till lager). Hela logistikkedjan från Åland kostar ungefär 10 euro/m3 mera än på fastlandet. ÅSI har en marginal på affären, men ingenting mera än vad som är skäligt med tanke på transport, lagring, lastning och kommersiell risk. Att påstå att de åländska skogsägarna subventionerar ÅSI med 10 euro/m3 saknar all grund.

En stor del av massaveden vidareförädlas också på Åland, den flisas vid ÅSI:s anläggning i Godby. Trots att massabruken har egna flisanläggningar och huvudsakligen flisar massaveden själva, ser de ett mervärde i att också kunna köpa färdig flis. I flistransporterna på båt har Åland en ännu större kostnadsnackdel eftersom flis är mera skrymmande och lika många kubikmeter räknat som fast massaved inte ryms på båten.

Vid sämre tider kunde massabruken avstå från den åländska flisen och flisa allt själva. Tack vare ÅSI:s långa avtal och relationer till kunderna (den längsta över 50 år) fortsätter kunderna att upprätthålla affärsförbindelserna och köpa flis av ÅSI, dock till varierande priser och volymer. ÅSI måste leva i den hårda konkurrensen och måste också justera virkespriserna till skogsägarna, ibland upp och ibland ner.

Timmerpriserna (stockar till sågning) är också lägre på Åland än på fastlandet. Där måste man förstå att ÅSI betalar timmerpris för både klenare och kortare stockar än på fastlandet, det vill säga man kan inte bara titta på timmerpriset per kubikmeter utan måste räkna på den totala intäkten för ett skifte. Man måste också förstå det småskaliga i sågningen och kostnaderna på Åland samt transportkostnaderna för sågat virke med bil och färja till exportmarknaderna.

Gällande stormen Alfrida skriver Dahlman att ÅSI hade ett ”uppdrag” att röja upp i de åländska skogarna. ÅSI har ett ansvar gentemot de skogsägare som fått löfte om att ÅSI tar emot och transporterar bort deras virke. På grund av de stora mängderna under 2019 och en avmattning på marknaden, har det tyvärr dröjt längre än normalt vilket vi beklagar.

För övrigt har inte ÅSI något formellt samhällsansvar. ÅSI är ett privatägt aktiebolag med över 1.300 åländska aktieägare. ÅSI är ett StoraEnso eller BillerudKorsnäs i miniatyr. ÅSI har ändå varit mån om de åländska skogsägarna och tog efter stormen på sig en roll att försöka hjälpa så många skogsägare som möjligt.

Stormen fällde cirka 1 miljon m3 skog och alla förstår att ÅSI som under ett normalår haft kapacitet på sina anläggningar och marknader motsvarande 200.000-250.000 m3 inte genast kunde hjälpa alla. ÅSI har gjort sitt yttersta att öka exporten och har under 2019 tagit emot cirka 80 procent mer än under ett normalår. Lagren har vuxit, också med lagringsskador som följd, vilket drabbat ÅSI. Stormen Alfrida har drabbat många åländska skogsägare hårt och hela skogsbranschen har gjort stora ansträngningar för att lösa situationen.

ÅSI är i dag ett relativt stort åländskt företag med cirka 50 anställda. Utöver det sysselsätter vi på heltid cirka 40 åländska skogsentreprenörer och chaufförer. Vi är stolta över att kunna vidareförädla och sälja det högklassiga åländska virket lokalt och vi är stolta över våra goda relationer till stora kunder utanför Åland. ÅSI behöver självklart hela tiden jobba för att bli effektivare och förbättra sin lönsamhet, men företaget har en stabil ekonomi, en hög soliditet och har betalat dividend de senaste åren.

Anders Mattsson

Vd, Ålands Skogsindustrier Ab

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare