Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte för en diskussion, utan institutionen och dess ”härskare”, som han formulerar sig, ska angripas, fördömas, motarbetas och förtalas vid varje möjligt tillfälle.

Jag känner inte till hans historiska, eller ska vi säga mytologiska, insikter, men EU, eller tidigare EG, skapades på frivillig väg av stater som insåg att varje europeiskt land inte är tillräckligt i sig självt och att en union, ekonomisk och så småningom politisk, närmast var en nödvändighet.

Detta Europa är alltså inte det bibliska Leviatan eller ens Djingis Khans mongolvälde vilket hans text kan ge intryck av där gestaltningen av en deformerad vision inte lämnar utrymme för analys utan snarast, milt uttryckt, frenesi. Detta alltså om en union där anslutning är frivillig för rimligt demokratiska och fungerande stater och att lämna samarbetet är desto enklare på rimliga eller orimliga grunder.

I en värld med polerna Ryssland, ett allt mer auktoritärt Kina och ett tvivelaktigt USA är det snarast nödvändigt för européerna att samarbeta. Och det är här Horwood förloras; han går omkring i en snäv cirkel kring sin enda Sak, men erbjuder inga konstruktiva alternativ.

Det vore nedlåtande att tillskriva honom någon tro på Storbritanniens återgående till sitt samvälde och då återstår väl bara spekulationer om en chimärartad allians med de anglosaxiska bröderna på andra sidan Atlanten.

Sedan tidigare är hans konspirationsteori beträffande den eviga och perfida fienden Tyskland väldokumenterad men liksom vi lämnat Beowulf bakom oss finns det också annat som förändrats. Större stater har till sin natur mer makt men det upphäver ingen demokratisk princip.

Nog om det; för små nationer som Sverige och Finland med stor utrikeshandel kompletteras det politiska perspektivet med en handelsallians där EU erbjuder vad annars skulle kräva mer än 300 bilaterala handelsavtal för EU:s 27 länder och handel bör begripas i Adam Smiths grannland. Jag tror att det som upprör Horwood mest är att stödet för Europa markant ökade när diskussionen kring Storbritanniens utträde klargjorde vissa fundamenta.

Peter Andersson

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare