Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar. Samtidigt har den senaste tiden visat hur skört systemet egentligen är, när ett allvarligt hot tornat upp sig har många länder reagerat med ryggmärgen och stängt nationella gränser.

Olika länder har dock valt att hantera pandemin på olika sätt. För åländsk del är det extra intressant att titta närmare på Tyskland, som enligt många tillhör dem som hanterat situationen riktigt bra. Där har de i hög grad kunnat fatta beslut om åtgärder på regional nivå. I Berlin fanns det redan tidigt en grundläggande förståelse för att läget kan se olika ut på olika platser vid olika tider och därför behövs också olika åtgärder.

Det är så klart intressant att titta på med tanke på att vi på Åland i ett tidigt skede kunde se hur svenska läkare, flera av dem från områden som då hade en lägre grad av smitta än vissa områden i Finland, stängdes ute på grund av att staten gick in för en och samma lösning för alla gränser. I den tyska staden Aachen vid den tysk-nederländska gränsen kunde man däremot använda sig av regionala regler och på så sätt kunde de fortsätta både få in sjukvårdspersonal och patienter från Nederländerna, trots den rådande situationen.

Men vi på Åland är långt ifrån ensamma om att ha haft den här typen av utmaningar. Runt om i EU finns många exempel på områden som i dag lever helt integrerat över gränserna. På gränsen mellan Belgien och Nederländerna finns det till exempel flera affärer som ligger precis på gränsen.

När Belgien valde att stänga alla affärer medan Nederländerna fortfarande höll dem öppna ledde det så klart till stor förvirring. En affär valde helt sonika att sätta upp ett rep mitt i affären och bara sälja produkterna som fanns på den halvan av affären som låg i Nederländerna. Lite lustigt, men det gjorde knappast någon skillnad för smittspridningen.

En viktig lärdom från krisen är alltså att regionala åtgärder som inte är direkt kopplade till staters gränser kan vara mer ändamålsenliga. Den åländska självstyrelsen skulle i framtiden kunna användas för att både få tillgång till mer anpassade åtgärder men också för att göra oss tryggare under liknande virusutbrott.

Tänk er ett scenario där man i Finland hade ett stort utbrott samtidigt som Åland var förskonat. I ett sådant läge skulle en självklar åtgärd vara att placera alla inresande också från Finland i karantän vid ankomst. Det försökte Åland i krisens inledningsskede men Finland sade stopp. Jag har full respekt för att det finns juridiska svårigheter men när det handlar om att rädda liv och hälsa måste man arbeta pragmatiskt för att hitta lösningar.

Att hantera ett virusutbrott är ingen lätt sak och jag är säker på att alla beslutsfattare har haft allmänhetens bästa i åtanke när de infört åtgärder. Samtidigt måste vi hela tiden lära oss av tidigare erfarenheter för att bli ännu bättre. En lärdom är alltså redan nu tydlig: Ålands självstyrelse behöver utvecklas för att vi ska kunna stå ännu bättre rustade i framtiden.

Anton Nilsson

Första ersättare till Europaparlamentet

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare