Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland. Kompetensuppbyggnad och utbyte skapar tillväxt och berikar det åländska näringslivet och kulturen.

Det åländska skolsystemet presterar i topp och omfattar i dag allt från barnomsorg, småbarnspedagogik, grundskola, gymnasium och högskolan till fri bildning och fortbildning. Ett livslångt lärande präglar kunskapsinhämtningen i alla åldrar. Vi ska ge den de bästa förutsättningarna i världen!

Ålänningar mår bäst, visar olika mätningar. Jag tror att det beror på att vi har nära till andhämtning i vår natur och kultur. För många av oss betyder egna odlingar i trädgården, utflykter i skog och mark för att plocka bär och svamp eller jakt och fiske inte bara en guldkant i tillvaron utan en avgörande grundorsak till att vi valt att slå ner våra bopålar i den åländska jordmånen. Vi månar om miljön i och runt Östersjön.

Det småskaliga jordbruket kan inte konkurrera i volymer men är oslagbart gällande höga naturvärden. Vi måste bevara den särprägel som det brutna landskapet formats till genom århundraden. Djur som betat på åländska naturbeten med höga värden ger konkurrensfördelar vars andel i framtiden kommer att öka.

På Åland har skärgården genomgått stora förändringar under de senaste hundra åren. Trots förbättrade förbindelser och ökad tillgänglighet har flyttningsrörelsen gått mot de centrala delarna av Åland där arbete kan erbjudas.

En tunnelförbindelse till Föglö ger förutsättningar även till ökade trafikflöden till den övriga skärgården.

Arbetsmarknaden vidgas och förutsättningarna för att bo kvar i skärgården blir verklighet.

Ett aktivt liv i skärgården, med allt vad det innebär i olika former, är friskvård som inte ska underskattas. Vi är alla viktiga kulturbärare för framtida generationer.

Rainer Juslin (Lib)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare