Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland. Kompetensuppbyggnad och utbyte skapar tillväxt och berikar det åländska näringslivet och kulturen.

Det åländska skolsystemet presterar i topp och omfattar i dag allt från barnomsorg, småbarnspedagogik, grundskola, gymnasium och högskolan till fri bildning och fortbildning. Ett livslångt lärande präglar kunskapsinhämtningen i alla åldrar. Vi ska ge den de bästa förutsättningarna i världen!

Ålänningar mår bäst, visar olika mätningar. Jag tror att det beror på att vi har nära till andhämtning i vår natur och kultur. För många av oss betyder egna odlingar i trädgården, utflykter i skog och mark för att plocka bär och svamp eller jakt och fiske inte bara en guldkant i tillvaron utan en avgörande grundorsak till att vi valt att slå ner våra bopålar i den åländska jordmånen. Vi månar om miljön i och runt Östersjön.

Det småskaliga jordbruket kan inte konkurrera i volymer men är oslagbart gällande höga naturvärden. Vi måste bevara den särprägel som det brutna landskapet formats till genom århundraden. Djur som betat på åländska naturbeten med höga värden ger konkurrensfördelar vars andel i framtiden kommer att öka.

På Åland har skärgården genomgått stora förändringar under de senaste hundra åren. Trots förbättrade förbindelser och ökad tillgänglighet har flyttningsrörelsen gått mot de centrala delarna av Åland där arbete kan erbjudas.

En tunnelförbindelse till Föglö ger förutsättningar även till ökade trafikflöden till den övriga skärgården.

Arbetsmarknaden vidgas och förutsättningarna för att bo kvar i skärgården blir verklighet.

Ett aktivt liv i skärgården, med allt vad det innebär i olika former, är friskvård som inte ska underskattas. Vi är alla viktiga kulturbärare för framtida generationer.

Rainer Juslin (Lib)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare