Brukar inte sluta bra

Det har funnits tider när till och med de som styrt vårt land och samhälle har fogat sig efter kyrkans normer och regler.

Med anledning av konflikten mellan å ena sidan hamnnämndens ordförande och stadsdirektören som resulterat i en specialrevision till en kostad om cirka 20.000 euro som skall belasta oss skattebetalare i Mariehamn har vi studerat koncerndirektivet f

Att mäta luftkvaliteten är viktigt eftersom luftföroreningar har stor inverkan på oss och vår hälsa. Barn och äldre, samt personer med luftvägsproblem är speciellt känsliga för dålig luftkvalitet och i en

Kulturnatten gav ett visst intryck att lite ändrat sin inriktning med lite slagsida åt barnaktiviteter. Inget ont om detta det kanske är en bra kursändring framtiden må utvisa.

På torsdag öppnar vallokalen här i Mariehamn. Ja, det är alltså den svenska vallokalen som öppnar för alla som är röstberättigade i svenska valet. Vilka är då röstberättigade?

Den varma och relativt lugna sommaren vad gäller åtminstone kommunstrukturen börjar snart vara bakom.

Nu är det mindre än en månad kvar till det svenska riksdagsvalet. Många svenska medborgare bosatta på Åland har fått sina röstkort och flera utflyttade ålänningar med svenskt pass likaså.

Är det inte månne på tiden att herrar med infrastruktur i sina respektive arbetstitlar stiger åt sidan och ger platserna åt människor som både vill och kan sköta sina jobb, att man inte i nästan varje utkommande tidning Nya Åland eller Ålandstidni

Först betalar vi en snuskigt hög avgift. 20-40 euro per besök. Ändå tvingas vi ta hem de sista soporna till Sverige.Vi kan inte passera stationen på väg till färjan för då kan inte de som kommer till stugan efter oss kasta sopor.

Att diagnosticeras med prostatacancer är en chock på många sätt. Vi är många som är drabbade och det är därför viktigt att veta hur bra allt fungerar när sjukdomen slår till.

Fegt Carina Hoffman som inte vågar svara på Fredrik Rosenqvists fråga om hur de äldre mår på Trobergshemmet. Avgå!

Leije Portnoj

Torsdagens Ålandstidning innehöll två reportage som väldigt väl bevisade varför Åland blir en ännu bättre plats med färre kommuner.

Veronica Wolff tycker i sitt svar på min insändare att det var tråkigt att detta drabbade oss, det vill säga att vår mobiltelefon till vår överraskning inte fungerade i Sverige, men hon undviker nogsamt att beröra Ålcoms eventuella ansvar för dett

Fler insändare