Vi har hört polismästare Pawli kommentera vår manifestation på radion den 25 november 2019, dagen då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. Vi har konstaterat, att våra värsta farhågor har besannats: polismästaren har inte en aning om vad vi talar om.

Vi kan, om det skulle behövas, motbevisa Pawlis trevande argument, punkt för punkt. Vi avhåller oss från det, för vi söker inte strid. Vi söker förståelse. Förståelse för det vi påtalar, det som Amnesty påtalade om Finland, inklusive Åland, i mars i år och Europarådets expertkommitté om våld mot kvinnor så sent som i september i år. Och Cedaw-kommittén, för sin del, FN-organet för övervakning av att kvinnokonventionen verkställs på ett riktigt sätt, i mars 2018. Finlands myndigheter presterar under ribban för det acceptabla.

Detta gäller inte minst Åland. Det vanliga argumentet–som vi också hörde polismästaren uttala–är att det är så svårt att få kompetent folk till Åland. Det tror vi inte på en minut. Vi talar om något så enkelt som polisens grundutbildning påbyggd med fortbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor.

Pawli utgick också från frivillighet i utbildning om bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är dock organisationens uppgift att se till att det finns sådan kompetens att organisationen kan prestera fullgott–och detta gäller också den offentliga sektorn. Bland annat polisen. Det är ledningens uppgift att uppmärksamma kritik från expertorgan och se till att den egna organisationen har fullgod kompetens.

Det har Ålands polismyndighet inte. Ålands polismyndighet har kanske erforderlig kompetens inne i organisationen, men det vi talar om är det första bemötandet av den som vänder sig till polisen, där det är rena lotteriet huruvida en får ett professionellt bemötande eller inte.

Ett tips till polismästaren: det räcker med grundutbildningen påbyggd med fortbildning i exakt de frågorna som gäller våldsutsatta kvinnor. Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld. Ledningens uppgift är att se till att det finns frivilliga genom att lyfta upp och prioritera frågan. Annars fungerar organisationen inte tillfredsställande, för att inte tala om fullgott. Och utbildning–det finns på svenska i Sverige.

Sofia Enros

Lena Nordman

För #rättslösaÅland

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare