Vi har hört polismästare Pawli kommentera vår manifestation på radion den 25 november 2019, dagen då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. Vi har konstaterat, att våra värsta farhågor har besannats: polismästaren har inte en aning om vad vi talar om.

Vi kan, om det skulle behövas, motbevisa Pawlis trevande argument, punkt för punkt. Vi avhåller oss från det, för vi söker inte strid. Vi söker förståelse. Förståelse för det vi påtalar, det som Amnesty påtalade om Finland, inklusive Åland, i mars i år och Europarådets expertkommitté om våld mot kvinnor så sent som i september i år. Och Cedaw-kommittén, för sin del, FN-organet för övervakning av att kvinnokonventionen verkställs på ett riktigt sätt, i mars 2018. Finlands myndigheter presterar under ribban för det acceptabla.

Detta gäller inte minst Åland. Det vanliga argumentet–som vi också hörde polismästaren uttala–är att det är så svårt att få kompetent folk till Åland. Det tror vi inte på en minut. Vi talar om något så enkelt som polisens grundutbildning påbyggd med fortbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor.

Pawli utgick också från frivillighet i utbildning om bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är dock organisationens uppgift att se till att det finns sådan kompetens att organisationen kan prestera fullgott–och detta gäller också den offentliga sektorn. Bland annat polisen. Det är ledningens uppgift att uppmärksamma kritik från expertorgan och se till att den egna organisationen har fullgod kompetens.

Det har Ålands polismyndighet inte. Ålands polismyndighet har kanske erforderlig kompetens inne i organisationen, men det vi talar om är det första bemötandet av den som vänder sig till polisen, där det är rena lotteriet huruvida en får ett professionellt bemötande eller inte.

Ett tips till polismästaren: det räcker med grundutbildningen påbyggd med fortbildning i exakt de frågorna som gäller våldsutsatta kvinnor. Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld. Ledningens uppgift är att se till att det finns frivilliga genom att lyfta upp och prioritera frågan. Annars fungerar organisationen inte tillfredsställande, för att inte tala om fullgott. Och utbildning–det finns på svenska i Sverige.

Sofia Enros

Lena Nordman

För #rättslösaÅland

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare