Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Effekterna på vårt samhälle är långt från över, ingen vet t.ex om våra åländska rederier överlever detta om pandemin fortsätter även nästa år.

Man kan ju tycka att då om någonsin borde ålänningarna försöka sätta sin energi på att göra saker för att lindra de ekonomiska skadorna som uppstår för att rädda människoliv.

Finland inför undantagstillstånd som man inte gjort sedan andra världskriget och detta under tre månader. Företagarna på Åland fick då i uppdrag av Näringsminister Fredrik Karlström att ta fram olika projekt för att stimulera nya idéer som hjälper det åländska samhället. Förutom att delat ut stöd till olika nya lösningar så har vi satsat på en helt ny turistmålgrupp. Det s.k. discgolf projektet.

Sedan den 17 juli har det spelats 25.700 varv runt omkring på de olika banorna på Åland. Det innebär att det över 900.000 kast (25.700 varv*9 hål*4kast) som är gjorda på den tiden. Vi vet att det är flera hundra finländare som rest hit enbart för att spela discgolf och att det finns till och med bokningar in i mitten av oktober i år och nästa år kommer det att ta fart på riktigt.

Men det är också många ålänningar som tagit denna nya sport till sitt hjärta, ungdomar, pensionärer, barnfamiljer arbetslösa med flera. En stor aha-upplevelse fick jag när en finsk discgolfförening tog kontakt med mig och ville donera frisbees till fattiga åländska barn.

Efter att diskuterat lite med olika vänner, så tog jag kontakt med Rädda Barnen. De berättade att de har köpt in frisbees och lånar ut åt behövande. Detta blev en tankeställare för mig. Det finns en grupp av människor som har det svårast att påverka sin situation i en ekonomiskkris och det är barnen. Vi lever dessutom i en tid när all idrottsutövande kostar pengar, till och med ganska mycket beroende på vilken sport man vill hålla på med.

Vi har diskuterat frågan i discgolf communityn och idésprutan Hans Mikael Holmström kom med iden att göra en ny variant av ärevarvet. Så det är precis det vi kommer att göra nu den 10 oktober i samarbete med Rädda Barnen. Vi siktar på att ha ett familjeevenemang på alla 11 banor mellan kl.12–16 och dra in så mycket pengar som möjligt till Rädda Barnen. #DiscGolfCharityDay

Till sist en önskan till de som i dessa tider valt att aktivt jobba emot en utbyggnad av discgolfen och till och med få bort banan i Mariehamn. Om ni är motståndare till DiscGolf placering i Badhusparken som har funnits där sedan 80-talet (på tal om kulturhistoria), kan ni åtminstone vara snälla och sluta överdriva i er iver att få bort den, som t.ex att det är en miljökatastrof (hur definierar ni då en kärnkraftsolycka?) och risk för allvarliga skador om man promenerar i parken, (ingen inrapporterad skada på Åland trots hundratusentals kast på Åland, varje år slår blixten 100 000 gånger i Sverige och i snitt en person dör…).

Om ni inte bryr er om turistföretagarna, så kan ni väl åtminstone tänka på de barnen som skulle bli av med en av de få gratis aktiviter som de kan göra med sina kompisar och familjer i Mariehamn.

Ett stort avslutande tack till moderaterna och liberalerna i Mariehamn med Björn Hägerstrand och Julia Birney i spetsen som stöttar satsningen i Badhusparken.

Mats Adamczak

Ordförande, Företagarna På Åland

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Fler insändare