De två partier som har bara ett mandat i lagtinget gör ingen nytta i det moderna politiska livet. Ingen lyssnar på dem då det råder strikt parlamentarism, oberoende vad de säger, oberoende om de lägger fram vettiga förslag så kommer aldrig majoriteten att beakta dem. Eventuellt kan småpartiernas förslag stjälas av majoriteten vid ett senare tillfälle men det är det längsta majoriteten kommer att sträcka sig och dessutom kommer de att förneka att de stulit förslaget.

Ålands Demokrati har flutit med hjälp av en badring i sommar men nu verkar den ha blivit biten av en gädda och hur mycket partiet än viftar med armarna så sjunker det mot botten.

Ålands Framtid har fått pyspunka på sin badring, kanske krockat med en abborre med vassa fenor? I senaste insändare så var inte ens deras representant i lagtinget med bland undertecknarna. Kanske han lämnat partiet? Återigen säger dom att vi kommer att bli förfinskade men det har inte hänt på 100 år, snarare har vi blivit mera internationella då de flesta inflyttare inte är från Finland utan från hela världen.

De obundna ligger verkligt risigt till i senaste opinionsmätning, med bara ett mandat i lagtinget om det vore val nu!

Hur kunde det gå så? Ja, kanske väljarna har synat den givna hästen i munnen och sett att den hade dåliga tänder?

Alltså borde partier med bara ett mandat lägga ner, de bara lyfter lön och gör ingen nytta. Man kan ju hoppas att lagtinget självt kommer på att ha en spärr i framtida val så att minsta parti har minimum två mandat, antingen genom procentspärr eller antal mandat.

Konsument av nyheter

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare