Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Man hoppas att alla som har med ”skolan” att göra läser denna insändare och tar den till sig. Förstår hur det är att ha en funktionsnedsättning – som har med inlärning att göra – att dessa elever måste prestera mer än alla andra elever – hur orkar de?

Prestera, prestera, prestera – och aldrig få något erkännande för allt de lägger ner på att just prestera. Bara mer och mer krav. Aldrig komma i mål.

När ska skolan inse att alla de hundratals eleverna de har är olika? Olika förutsättningar, olika personligheter, men de ska ändå fösas in i samma fålla – lära exakt likadant, och på samma tid.

Varför får inte eleverna lära utifrån sina egna förutsättningar?

Det heter så fint att skolan ska vara individanpassad – men är det inte.

Till detta har jag även en annan sak som jag anser helt förkastligt:

Läxor.

För vem är dessa skapade? För lärarna givetvis. För eleverna blir inte bättre med läxor.

Hur är det möjligt att skolan som anser att de som lär ut kunskap ska vara behöriga men överlåter med varm hand ”läxor” till icke behöriga personer?

Det kan inte vara rätt att barn dagligen sitter i flera timmar och ska hålla på med inlärning av olika slag, och varje kväll hålla på med samma sak på sin fritid.

Ingen vuxen sysslar på fritiden med det som de sysslar med på dagtid. De har sin fritid och kan återhämta energi till nästa arbetsdag. I barnen mals lärande in på dagtid och på kvällstid. Är det rätt?

Om inte lärarna hinner med undervisningen på skoltid, då måste skolplanen ändras för då är det något som är fel.

All undervisning – även läxor – görs i skolan. Låt sedan barnen få koppla bort skolan och bara vara fria och hämta ny energi till nästa skoldag.

Jag anser att det för Ann-Catherine Renfors var ett misslyckande med läxor för hennes situation blev inte bättre med det – men jag anser att läxor överhuvudtaget är ett misslyckande för skolan när man överlåter till icke-behöriga personer att ta över lärarnas roll för att underlätta för lärarna.

Eleverna blir definitivt inte hjälpta av läxor. Tvärtom – de tröttas ut in absurdum och blir i värsta fall skoltrötta. Vad har man då vunnit?

I Sverige går fler och fler skolor ifrån kravet på läxor. Det är rätt väg.

Maria Sundberg

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare