Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni? Det måste vara någonting allvarligt fel inom allmänna förvaltningen då.Gäller även underlydande myndigheter och verksamheter som är stängda eller har minskad verksamhet nu, eftersom det ändå är LR som betalar era löner och fakturor.

Det förekommer viss rivalitet mellan avdelningarna, som kan ge sig uttryck i en ovilja att själva spara eller gå ner i lön eller arbetstid. Men då tänker ni inte på någon annan än er själva och glömmer vem som betalar era löner och hur alla de har det och om också ni kan göra något för att hjälpa upp situationen. Därför borde även ni se över var och hur ni kan spara och bidra för att minska LRs utgifter.

Tänker inte ni göra något–man kan även deltidspermittera–har jag ett bra förslag. Ni kunde åtminstone ta bort det allmänna lönetillägget på 121,24 euro som ni får varje månad, året runt och år efter år. Det påverkar inte era lönevärderingar, men skulle vara en besparing som kan gå till annat. Ett sådant lönetillägg får inte andra arbetstagare på Åland, inte ens inom kommunerna. Anställda inom LR har ju redan betydligt högre lönenivå än för motsvarande tjänster på andra arbetsplatser, så ni klarar er säkert bra ändå. Att jämföra med alla de ålänningar som redan är permitterade eller riskerar att bli det.

Självklart ska LR hjälpa kommunerna ekonomiskt. Ni bor ju själva i nån av dem.

”Var inte så själviska”

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare