I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Den slutsatsen drar däremot majoriteten av världens klimatforskare.

Janetzko har rätt i att det inte är vetenskapligt bevisat att människan bidrar till global uppvärmning. Detta beror dock på att den vetenskapliga metoden inte kan bevisa kausalitet, enbart korrelation.

Vi kan alltså bevisa att det finns en korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och världens temperatur. Däremot går det inte att bevisa att det är ett direkt orsakssamband. Men vi som människor kan ändå dra den enda logiska slutsatsen, det vill säga att människan är ansvarig för global uppvärmning.

Janetzko påpekar att vetenskap inte är en demokrati, och lyfter exemplet med Galileo Galilei. Men Galileis rättegång ägde rum 200 år före den vetenskapliga metoden ens etablerades i Europa. Galileis kritiker skulle i dag inte ens räknas som vetenskapsmän, så det här exemplet går inte att jämföra med dagens klimatskeptiker.

Janetzkos andra exempel är Albert Einstein. Einsteins relativitetsteori vände upp och ner på tidigare uppfattningar om fysikens grundläggande idéer och krävde att människan helt skulle ändra sin förståelse för universums uppbyggnad.

Denna tanke var betydligt mer komplicerad att debattera än vad klimatfrågan är, eftersom klimatfrågan egentligen bara kräver att man drar ett helt vanligt orsakssamband. Även detta exempel är alltså irrelevant.

Janetzko oroar sig även över en generationssplittring, och berättar om ett bråk som ska ha skett mellan hans vän och dennes dotter. Men att en tonåring bråkar med sina föräldrar verkar inte för mig som ett tecken på farlig samhällelig polarisering.

Däremot upplever jag att många unga känner sig svikna av tidigare makthavare, eftersom dessa makthavares ovilja att ta tag i klimatkrisen nu går ut över vår framtid. Jag har dock aldrig upplevt att denna känsla av svek manifesterat sig i något hat mot ”alla äldre vita män”. Det finns inget hat mot äldre generationer, men det finns däremot en djup tacksamhet för de äldre som är villiga att erkänna felen som råder, och som visar sympati för klimatrörelsen.

Jag vill absolut, precis som Janetzko föreslår, analysera och sakligt diskutera. Men denna diskussion måste också övergå i handling. Den globala uppvärmningen är det största enskilda hotet mot människans överlevnad i dag, och Åland har en viktig roll att spela i det globala arbetet för hållbarhet. Vi måste ta vårt ansvar, det finns inget annat alternativ.

Linus Höglund (HI)

kandidat i lagtingsvalet

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Fler insändare