I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Den slutsatsen drar däremot majoriteten av världens klimatforskare.

Janetzko har rätt i att det inte är vetenskapligt bevisat att människan bidrar till global uppvärmning. Detta beror dock på att den vetenskapliga metoden inte kan bevisa kausalitet, enbart korrelation.

Vi kan alltså bevisa att det finns en korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och världens temperatur. Däremot går det inte att bevisa att det är ett direkt orsakssamband. Men vi som människor kan ändå dra den enda logiska slutsatsen, det vill säga att människan är ansvarig för global uppvärmning.

Janetzko påpekar att vetenskap inte är en demokrati, och lyfter exemplet med Galileo Galilei. Men Galileis rättegång ägde rum 200 år före den vetenskapliga metoden ens etablerades i Europa. Galileis kritiker skulle i dag inte ens räknas som vetenskapsmän, så det här exemplet går inte att jämföra med dagens klimatskeptiker.

Janetzkos andra exempel är Albert Einstein. Einsteins relativitetsteori vände upp och ner på tidigare uppfattningar om fysikens grundläggande idéer och krävde att människan helt skulle ändra sin förståelse för universums uppbyggnad.

Denna tanke var betydligt mer komplicerad att debattera än vad klimatfrågan är, eftersom klimatfrågan egentligen bara kräver att man drar ett helt vanligt orsakssamband. Även detta exempel är alltså irrelevant.

Janetzko oroar sig även över en generationssplittring, och berättar om ett bråk som ska ha skett mellan hans vän och dennes dotter. Men att en tonåring bråkar med sina föräldrar verkar inte för mig som ett tecken på farlig samhällelig polarisering.

Däremot upplever jag att många unga känner sig svikna av tidigare makthavare, eftersom dessa makthavares ovilja att ta tag i klimatkrisen nu går ut över vår framtid. Jag har dock aldrig upplevt att denna känsla av svek manifesterat sig i något hat mot ”alla äldre vita män”. Det finns inget hat mot äldre generationer, men det finns däremot en djup tacksamhet för de äldre som är villiga att erkänna felen som råder, och som visar sympati för klimatrörelsen.

Jag vill absolut, precis som Janetzko föreslår, analysera och sakligt diskutera. Men denna diskussion måste också övergå i handling. Den globala uppvärmningen är det största enskilda hotet mot människans överlevnad i dag, och Åland har en viktig roll att spela i det globala arbetet för hållbarhet. Vi måste ta vårt ansvar, det finns inget annat alternativ.

Linus Höglund (HI)

kandidat i lagtingsvalet

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare