Tack för snabbt svar i semestertider minister Annika Hambrudd. Lagar, konventioner och styrdokument i all ära men de är inte mycket värda om inte fotfolket vet vad de ska söka efter och hur de ska hantera frågan.

Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck (hrv) är väsensskilt från våld i nära relationer behövs det ett annorlunda angreppssätt för denna problematik.

Jag skulle önska en mycket högre grad av riktad och konkret vidareutbildning i hrv direkt till yrkesgrupper inom socialtjänsten, polisen, brottsofferjouren, skolan, och inom hälso- och sjukvården framförallt mödra- och barnrådgivningarna, skolhälsovården, studerandehälsan, preventivmedelsmottagningen, gynekologin och psykiatrin.

Jag skulle önska en vattentät handlingsplan för de fall där ett omhändertagande av den unga blir nödvändig (då till exempel hot om våld föreligger). Vi behöver bygga ett fungerande nätverk och samverkan mellan olika myndigheter och vi behöver opinionsbilda och synliggöra dessa nätverk så att utsatta ungdomar förstår att de de kan söka hjälp och stöd, var de kan göra det, och att samhället står på deras sida.

Vi kanske behöver en kartläggning över omfattningen av denna problematik, dels hur ofta ärenden som kan relateras till hrv ses inom berörda myndigheter, dels genom enkäter direkt till barn i övre högstadieåldern - gymnasieåldern. En sådan kan säkert initieras av LR.

Kanske etablerade föreningar som Feministparaplyet har intresse av att lyfta frågan? Kanske Högskolan på Åland kunde arrangera utbildningar i ämnet för att ge berörda yrkesgrupper konkret kunskap och stöd i att hantera ett svårt ämne.

Det finns mycket kvar att göra och det är viktigt att det görs. Hedersförtryck blir man inte av med bara genom att lagstifta och hänvisa till konventioner och jämställdhetsagendor.

Anette Lehtinen

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare