I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Vänstern på Åland är inte företagarvänlig och man önskar av någon orsak att det ska vara omöjligt att handha förtroendeuppdraget som lagtingsledamot och samtidigt bedriva rådgivande verksamhet som jurist. Vilken yrkesgrupp ska förbjudas från lagtinget härnäst - jordbrukare? Inom Obunden samling ser vi gärna politiker som har flera ben att stå på. Vi gillar politiker som till exempel står med ett ben i den ”vanliga” företagarverkligheten och ett ben i den politiska verkligheten.

Den yttersta vänstern i form av Nina Fellman försöker hävda lag och rätt, men när det gäller vilka yrkesgrupper som ska portas från lagtinget anser hon det vara rätt att angripa med rent tyckande. Av de jävsregler som reglerar lagtingsledamöters ageranden begriper Fellman uppenbarligen ingenting.

Stämpeln bulvanaffär som flitigt används är felaktig. Cityjuristerna har givit fullt lagliga och korrekta råd i detta ärende som nu är avslutat. Bulvanförhållanden fastställs i domstol precis som många andra rättsliga förhållanden. Så har inte skett i detta fall. Att kalla någon för bulvan utan laglig grund och utan domstolsbeslut är ärekränkande.

I vissa fall verkar Fellman anse att tyckande och smutskastning är viktigare än lag och rätt. Grundärendet som denna sak gäller handlar om en ålänning som har haft hembygdsrätt hela sitt liv. Han har full rätt med stöd av åländsk lag att som privatperson äga en fastighet på Åland i en situation där hans bolag nekats denna rätt. Varför har Fellman så svårt att inse detta?

Fellmans besinningslösa försvar av sitt eget förvaltningsbeslut gällande ett visst jordförvärvsärende är häpnadsväckande. Normalt brukar inte tjänstemän, domare eller andra rättsinstanser gå ut på insändarplats och försäkra att man gjort rätt i enskilda ärenden.

I sin egenskap av minister med beslutanderätt i jordförvärvsärenden utnyttjade Fellman penningtvättsregler för att insamla information som sedan användes för politisk smutskastning. Detta förfarande är solklart olagligt vilket jag för säkerhets skull fått skriftligen bekräftat av den statliga myndighet som sköter penningtvättsövervakningen av fastighetsförmedlare i Finland.

Jag noterar slutligen att små förändringar i näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna, enligt Fellmans egen utsago, inte skulle duga åt henne och de övriga på vänsterkanten. Det finns tydligen en önskan om avskaffande av dessa centrala regler. Där har Obunden samling en helt annan syn på saken.

Såväl näringsrättsreglerna som jordförvärvsreglerna har fungerat på avsett sätt sedan de infördes för länge sedan. Det är fria fantasier från Fellmans sida när hon insinuerar att domstolar skulle åsidosätta reglerna som alltsedan 1995 även är förankrade i EU-rätten. En mer besvärlig debatt kring näringsrätt och jordförvärv har föga förvånande uppkommit först under Nina Fellmans tid som kansliminister. Den tiden är dock lyckligtvis över.

Marcus Måtar

Obunden samling

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare