Ungdomsrörelsen växer. De letar efter nya slags politiker.

De är inte intresserade av opinionssiffror, utan vilken politik partierna driver. De orkar inte höra att någon annan borde göra något, utan vad vi ska göra här och nu. De är helt trötta på snacket om vem som inte gjort något för fyra år sedan eller vilken politiker som sa något fult till någon annan. De fattar överhuvudtaget inte varför politiker inte röstar för andra politikers intressanta förslag bara för att de tillhör ett annat parti.

Politik ska handla om att bygga ett bättre samhälle. Vi måste därför gå igenom utmaning för utmaning för att hitta de allra bästa lösningarna för hur vi blir fossilfria, hur skolan ska förebygga psykisk ohälsa, hur jordbruket ska bli giftfritt, hur alla ska få rätt till likvärdig service, hur kollektivtrafiken ska utvecklas och hur skärgården ska kunna känna framtidshopp.

Hållbart initiativ har lyft blicken. Vi har lagt fram förslag som inte funnits tidigare. Men vi inser också att vi behöver samarbeta med andra framåtsyftande partier för att skapa ännu bättre åtgärder.

Framtiden kräver ett helt nytt ledarskap.

Simon Holmström (HI)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare