För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år. Vi har hälsovårdsprogrammen Sikava, för svin, och Naseva, för nöt, som går betydligt längre än lagstiftningen och har en hög anslutningsgrad bland producenterna. Vi har landsbygdsprogrammets ersättningssystem för främjande av produktionsdjurens välmående som också har en hög anslutningsgrad.

Den finländska djurproduktionens erkänt låga antibiotikanivå, som nu är lägre än någonsin tidigare, är en del av denna helhet. Det har att göra med att djur som mår bra och sköts genom förebyggande hälsovårdssystem helt enkelt inte behöver medicineras.

Dessutom har vi en sträng livsmedelskontroll, som börjar redan på gårdsnivå och sträcker sig genom hela livsmedelskedjan.

Hållbarhet och ansvarstagande är basen i den finländska djurhållningen. Det foder som våra husdjur äter är i huvudsak inhemsk vall-, spannmåls- och proteinfoder. Vi har rikliga vattentillgångar som vi använder en mycket liten del av. Den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen bygger på att korna äter gräs och vallfoder och inte i huvudsak soja och majs som i stora delar av världen.

När det gäller klimat- och miljöpåverkan är det helt grundläggande att vi tar hand om miljön för kommande generationer – vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Det gör Finlands bönder bland annat genom en omsorgsfull och effektiv användning av gödsel, energieffektivitet och användning av förnyelsebara bränslen, markbearbetning för bättre markstruktur, mångsidig odling och genom att utveckla nya odlingsmetoder. Man kan med fog hävda att den finländska djurproduktionen håller världsklass, också när det gäller klimatfördelar.

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående. Om jordbrukarens ork tar slut så ökar tyvärr också risken för att djuren inte sköts på bästa sätt. En lönsam produktion är den bästa garantin för god djurhållning.

Genom att välja finländska mjölk- och köttprodukter i stället för importerade kan var och en konsument samtidigt göra en konkret insats för god djurhållning.

Mats Nylund, ordförande, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.)

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare