Åland behöver en tydlig och väl definierad strategi för att klara sig igenom den hinderbana som covid-19 har lagt ut. Jag tror att vi kan enas om att det vi alla strävar efter är att minimera det totala samhälleligalidandet.

De enda som slutgiltigt kan formulera denna plan, och ta beslut på den, är den politiska ledningen.

Alternativ 1: I fall Åland lyckas hålla smittspridningen av covid-19 på en sådan nivå att i medeltal en person per dag smittas betyder det att maximalt 150 personer är immuna i början av september, och 29.700 personer på Åland är i precis lika stor fara att bli smittade som den sista mars.

Hur ska den åländska befolkningen då skyddas mot ny smittospridningi en andra och tredje våg? Det behövs en tydlig plan fram till hösten 2021 då det i bästa fall finns vaccin att tillgå i stor skala.

En långsiktig strategi som baserar sig på begränsande av antalet kontakter mellan människor, och väldigt tät uppföljning (elektronisk övervakning och testning) lämpar sig knappast för en samhällsekonomi som till väsentlig del bygger på resande och på turism, på en mångfald av möten mellan personer som inte känner varandra på förhand!

Alternativ 2: Åland kunde satsa på en kontrollerad smittspridning på liknande sätt som Sverige. Där har man valt att ta en större smäll (och en hel del kritik) i början för att helhetsoptimera, för att minimera det totala samhälleliga lidandet.

Då skulle det relativt snabbt kunna uppstå en utbredd immunitet som skulle minska de negativa följdverkningarna av epidemin och de åtgärder som vidtas för att stävja densamma.

Gällande reseförbud och turistsäsongerna 2020 och 2021: Min uppfattning är att den åländska ekonomin är mycket beroende av goda kommunikationer, flitigt resande och turister.

I fall Åland lyckas klara sig med mycket låg spridning av covid-19 betyder det också att gränserna utåt i praktiken måste (?) vara stängda hela sommaren 2020. Men sommaren 2021 är också i fara. I fall den åländska befolkningen inte kan vaccineras inom 14 månader betyder det sannolikt att också nästa sommar kommer att gå utan turistintäkter för åländskaföretag.

Hur stor del av de åländska företagen som gör stora delar av sin vinst på turism kommer i så fall att vara vid liv när sommaren 2022 inleds?

Vi kan kräva av de Åländska politikerna att de tydligt beskriver hur Åland kommer att se ut och fungera i de olika huvudscenarierna. Situationen i början av september kunde för Åland vara något av följande:

• 1 procent smittade.

• 30 procent smittade.

• 70 procent smittade.

Det är alldeles för enkelt att skapa ett motsatsförhållandemellan virus och ekonomi. Det är inte ekonomin i sig som är problemet, utan de samhälleligakonsekvenserna orsakad av en ekonomi som är körd i botten. De senare kan vara privatekonomisk misär, högre skatter och sämre offentliga tjänster.

Ett recept kunde vara att skapa immunitet i första hand bland unga som sällan blir riktigt sjuka av covid-19. Samtidigt skyddar man riskgrupperna så väl det går.

I fall tanken är att den åländska befolkningen ska vara inlåst i karantän fram till augusti skulle det ju vara betydligt lindrigare om endast riskgrupperna skulle vara i skyddskarantän. Starta sedan ekonomin med hjälp av dem (testning!) som bevisligen inte längre kan vara smittobärare!

Vilka är de beslut på Åland som kommer att leda till ett minimerande det totala samhälleligalidandet?

Patrik Gustafsson

ålänning i exil

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare