Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet. Invånarna i gränsregionerna, bland annat Skåne, får resa in utan särskilda skäl. För inresande från övriga regioner krävs särskilda skäl eller minst sex bokade övernattningar i Danmark.

För Finland är det nu skäl att överväga att så snabbt som möjligt följa Danmarks exempel och öppna upp gränsen för resande mellan länderna. Det kan till exempel göras genom att tillämpa motsvarande regler som Danmark.

De nordiska länderna bör nu göra vad som göras kan för att hindra en splittring mellan länderna. Det nordiska samarbetet är starkt förankrat både bland invånarna och på en administrativ nivå och har i grunden inte rubbats av pandemin. I framtiden behöver vi ändå en bättre beredskap att hantera den här typens kriser tillsammans. I annat fall blir det nordiska samarbetet allt för urvattnat för att klara situationer som kräver snabba beslut.

Problemet med gränsen åtta fall per 100.000 invånare är att om vi benhårt håller fast vid den kan det bli svårt för svenskar att över huvud taget komma till Finland före vi får fram ett vaccin. Därför bör vi nu i likhet med Danmark gå in för en viss flexibilitet och inte bara titta på nuläget. Det som är viktigt är den nedåtgående trend som Sverige uppvisar och som också är den avgörande orsaken till att viktiga handelspartner som Danmark och Tyskland har valt att öppna upp gränserna.

Finlands utrikeshandelsminister Ville Skinnari betonade i en intervju i Helsingin Sanomat att det är viktigt för exportföretagen att vara snabbt på plats då handeln igen tar fart. För att företagen ska klara av det borde gränsen till Finlands andra viktigaste exportland Sverige öppnas.

Många av Finlands viktigaste exportländer har stora problem med att få pandemin under kontroll vilket har en stor inverkan på ekonomin. För Finland betyder det att exporten till de övriga nordiska länderna blir viktigare än någonsin tidigare.

Finland har hittills klarat av pandemin genom att stänga ner och minska smittspridningen. Under hösten gäller det att hantera en eventuell ny våg av pandemin och samtidigt få fart på ekonomin. Det ena får inte utesluta det andra.

Jämfört med våra nordiska grannar gick Finland ekonomiskt betydligt sämre rustad in i coronakrisen. Nu behövs beslut som stärker sysselsättningen och exporten och skapar en dynamik i samhället som gynnar investeringar.

Kjell Skoglund

vd, Finsk-svenska handelskammaren

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare