Pandemin verkar alltmer uppmuntra Helsingfors byråkrater att tycka att man inte behöver ta hänsyn till Ålands lagstadgade särställning, trots att den skyddas av såväl finsk lag som internationella förpliktelser.Detta beteendemönster tycks ha blivit rutin efter nio månader. Man märker att regeringen Sanna Marin inte invänder mot det här, utan tvärtom verkar förvänta sig det.

Den föreslagna nya smittskyddslagen är det senaste steget i en lång rad inskränkningar av det åländska självstyret. Fortsätter denna utveckling hotas det åländska självstyret i grunden. Jag undrar vad en internationell domstol skulle säga om frågan blev prövad? Det är kanske dags för landskapsregeringen börja undersöka de juridiska möjligheterna?

Om den sittande, ändå rätt moderata, regeringen kommer undan med dessa överträdelser av Ålandsöverenskommelsen, vad hindrar då en senare mer hårdför regering från att gå ännu längre och upphäva demilitäriseringen eller Ålands enspråkiga status? Man borde ta varning av den svenskspråkiga estniska befolkningens öde i ett alltmer nationalistiskt Estland, med hänsyn tagen till ländernas olika historia.

Robert Horwood

Eckerö

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare