Kommentarer

Till skillnad från min namne

Till skillnad från min namne blir jag inte ett dugg förvånad över Barbro Sundbacks inbjudan till gratis skumpa. Vem som betalar har jag ingen aning om men eftersom det är Feministakademin som arrangerat evenemanget ligger det nära till hands att det är bidragspengar dvs skattebetalarna som betalar skumpan. Smått road är jag dock av tilltaget då Barbro Sundback äntrade talarstolen vid val av förtroendevalda revisorer år 2016 och uttryckte sig som följer: Vi socialdemokrater kan inte stöda ett val av Christenbrunn då han påstått att socialdemokrater läppjar skumpa på skattebetalarnas bekostnad. Detta är helt befängt, en ren och skär lögn. Senare visade sig efter Åland Radios granskning att socialdemokraternas läppjande av skumpa på skattebetalarnas bekostnad var betydligt mer omfattande än jag ens kunnat drömma om. Efter avslöjandet satte de igång ett sällan skådat mediadrev som BS nu ondgör sig över då en socialdemokratisk representant med rätta har blivit utsatt. Snacka om att kasta sten när man sitter i glashus.

Då även Centerns

Då även Centerns gruppordförande Roger Nordlund sällade sig till kritikerna ansåg jag att det finns roligare saker att göra än att vara revisor för 540 euro i året, då en seriös granskning av de förtroendevaldas förehavanden omöjliggjorts. Det enade politiker etablissemanget var det meningslöst att kämpa emot då man anser sig själv vara närmast framom medborgarna. Nåväl Roger Nordlund belönades av Barbro Sundback med en ordförandepost i Ålands Fredsinstitut, Sossarna kan obehindrat fortsätta dricka skumpa och jag slipper se eländet med risk för hjärtinfarkt. Bra så. Tänk efter före på valdagen Jack Christenbrunn

Jack Christenbrunn – det

Jack Christenbrunn – det hedrar både Dig och Din namne, Jack Sjölund – att ni uttrycker Er på klarspråk baserat på verklighet och fakta. Tack! En viss ”skumpa-utdelare” här ovan ... han gör väl så gott han kan också han, får man väl förmoda, men ... .

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Fler insändare