Kommentarer

Till skillnad från min namne

Till skillnad från min namne blir jag inte ett dugg förvånad över Barbro Sundbacks inbjudan till gratis skumpa. Vem som betalar har jag ingen aning om men eftersom det är Feministakademin som arrangerat evenemanget ligger det nära till hands att det är bidragspengar dvs skattebetalarna som betalar skumpan. Smått road är jag dock av tilltaget då Barbro Sundback äntrade talarstolen vid val av förtroendevalda revisorer år 2016 och uttryckte sig som följer: Vi socialdemokrater kan inte stöda ett val av Christenbrunn då han påstått att socialdemokrater läppjar skumpa på skattebetalarnas bekostnad. Detta är helt befängt, en ren och skär lögn. Senare visade sig efter Åland Radios granskning att socialdemokraternas läppjande av skumpa på skattebetalarnas bekostnad var betydligt mer omfattande än jag ens kunnat drömma om. Efter avslöjandet satte de igång ett sällan skådat mediadrev som BS nu ondgör sig över då en socialdemokratisk representant med rätta har blivit utsatt. Snacka om att kasta sten när man sitter i glashus.

Då även Centerns

Då även Centerns gruppordförande Roger Nordlund sällade sig till kritikerna ansåg jag att det finns roligare saker att göra än att vara revisor för 540 euro i året, då en seriös granskning av de förtroendevaldas förehavanden omöjliggjorts. Det enade politiker etablissemanget var det meningslöst att kämpa emot då man anser sig själv vara närmast framom medborgarna. Nåväl Roger Nordlund belönades av Barbro Sundback med en ordförandepost i Ålands Fredsinstitut, Sossarna kan obehindrat fortsätta dricka skumpa och jag slipper se eländet med risk för hjärtinfarkt. Bra så. Tänk efter före på valdagen Jack Christenbrunn

Jack Christenbrunn – det

Jack Christenbrunn – det hedrar både Dig och Din namne, Jack Sjölund – att ni uttrycker Er på klarspråk baserat på verklighet och fakta. Tack! En viss ”skumpa-utdelare” här ovan ... han gör väl så gott han kan också han, får man väl förmoda, men ... .

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

I fredagens Ålandstidningen anklagar Sara Kemetter (S) Centern för att backa och ändra kurs. Detta är en osanning. Centern håller den linje som alla partier varit överens om i Självstyrelsepolitiska nämnden.

Strukturerna för den åländska samhällsservicen har under alla år förbättras och anpassats efter rådande tider och efter folkviljan.

Jag tycker Ålandstidningens reportage om vårfågeljakten blev lite missvisande när de redovisade resultatet kring frågeställningen om dess framtid.

Självstyrelsen går framåt. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas. Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Rubriken känns igen. Att EU tänker dra Åland inför domstol för att vi enligt dem bryter mot fågeldirektivet är ingen nyhet.

Lagtinget antog 23 november 2018 landskapslagen om reform av kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). Landskapsregeringen vill inte inse att ändringar i kommunstrukturen måste godkännas av kommunfullmäktige för att träda i kraft.

Hela processen med delgeneralplanen för Mariehamns centrum har som mål att öka boendet, servicen till medborgarna och företagandet i Mariehamn. Det vill säga att åter få staden på banan som landskapet Ålands starka utvecklingsmotor.

Ålands självstyrelse fyller snart 100 år. Men hur självstyrda är vi ålänningar egentligen?

Inte behöver man sörja över Ömsens satsning i stan. De har ju Ålands skogsägare som sponsor, så de kan leka på.

”Ömsensponsor”

Med anledning av lagpaketet inom socialvården, som nu har varit ute på remiss, pågår debatt i tidningarna som bitvis är rätt yvig.

Fler insändare