Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt. Det har knappast undgått någon att många av våra ungdomar mår sämre än någonsin: mediabruset, behovet av att alltid behöva vara uppkopplad och nåbar, mobbning både i och utanför skolgårdarna, sägs vara de största bovarna i dramat. Allt för ofta söker sig ungdomarna till droger, i en desperat sökning efter en stunds lycka.

Att synnerligen många av våra ungdomar rent av förtvivlar på grund av prestationskraven skolorna ställer, tycks inte alls ingå i ekvationen. De som hänger på under lektionerna och som förmår att koncentrera sig en hel skoldag belönas med att kunna ta hem extrapoäng i proven för att förgylla vitsordet till en 10+. Andra, synnerligen de med svårigheter i olika nyanser, får ta smällen till den milda graden att utbildade pedagoger delar ut vitsordet 3-, för att understryka att man presterade dåligt, som om man inte förstod vad vitsordet 4 inneburit.

Sådan prestationsångest leder knappast till att fler ungdomar trivs i skolan, en plats där man skapar förutsättningar för sitt vidare liv. Här skapas i dag i stället två sidor det framtida samhället står inför – de som har haft det lätt i skolan, och resten. Antalet av de mittemellan

minskar mer och mer.

Det kanske är på tiden att se över hur en modern läroplan och modern pedagogik borde se ut i dag. Att förmedla att det finns plats för alla, att kunna hitta annat än ”renodlad kunskap och vetande”. Att det i dag de facto, handen på hjärtat, är helt okej om man på stående fot inte vet när Marie-Antoinette avrättades eller vem Abraham var. Jag vill på inga villkor underminera allmänbildning, tvärrtom. Men jag är övertygad om att vi i dag är mogna och beredda på att kunna förlita oss på att vi hittar svar på

det vi inte vet än, om vi så vill. Att vi därmed kan ta en hel del laster av våra ungdomarns axlar, så att de mår bättre och faktiskt gillar att gå till skolan i stället.

Här är en eloge till samtliga speciallärare på plats, som med engagemang och kunskap kämpar för att eleverna med svårigheter inte helt tappar motivationen och greppet om sina skolgång och som därmed ser till att klyftan mellan bra och dåliga elever inte blir större och större.

Christoph Neymeyr

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare