Kommentarer

Bästa Leif Holmblad, nu som

Bästa Leif Holmblad, nu som enligt Din egen uppgift utflyttad ålänning ... och som förmodad återflyttare till hembyn – är det Du själv, eller någon annan – som har utsett Dig till något av kvarvarande ålänningars förmyndare? Här poppar osökt ett talesätt upp i bilden, apropå sosseideologi – ett talesätt som går ut på att det lär vara svårast att bli profet i just hembyn.

Gräsrot. jag har trivts bra

Gräsrot. jag har trivts bra på Åland under mina 6 år. men ni gapar och ropar så mycket ni kan, vilket gör att erat Åland förstörs . Tyvärr. Ni kan ju inte vara eniga i någonting, enbart klank hit och dit. Allt du m.fl. har i era insändare är enbart negativt. Ni har kämpat i flera år att få en kandidat invald i EU , nu har ni en riktig chans, välj in Camilla Gunell.. Varför jag flyttat är på grund av er negavitet. till ert eget landskap Åland raseras. Men om det passar er bättre att ni röstar in en f.d kommunsit Nils Torvalds så gör det. Han är ingen Ålänning. Dessutom Jag är ingen profet, varken där eller här. Du med flera borde skämmas, ni anser er att vara äkta Ålänningar. Jag känner mig mer som Ålänning än vad ni gör.

Ack ja, Leif Holmblad skjuter

Ack ja, Leif Holmblad skjuter till höger och vänster, utan urskiljning, och utan att notera några träffar. Om man inte trivs på Åland, kan man flytta, trivs man stannar kvar och bli ålänning, om man har förmåga till det. Somliga tror sig bli ålänningar bara för att de suttit en kväll på Arken, eller plockat jordgubbar en säsong hos en odlare. Så lätt är det nog inte att bli accepterad här, i synnerhet inte om man hela tiden klagar på Åland och ålänningarna. Här gäller det att ta seden dit man kommer, eller flytta tillbaka där man kommit ifrån, och det gäller alla inflyttade, utan åtskillnad.

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

I fredagens Ålandstidningen anklagar Sara Kemetter (S) Centern för att backa och ändra kurs. Detta är en osanning. Centern håller den linje som alla partier varit överens om i Självstyrelsepolitiska nämnden.

Strukturerna för den åländska samhällsservicen har under alla år förbättras och anpassats efter rådande tider och efter folkviljan.

Jag tycker Ålandstidningens reportage om vårfågeljakten blev lite missvisande när de redovisade resultatet kring frågeställningen om dess framtid.

Självstyrelsen går framåt. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas. Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Rubriken känns igen. Att EU tänker dra Åland inför domstol för att vi enligt dem bryter mot fågeldirektivet är ingen nyhet.

Lagtinget antog 23 november 2018 landskapslagen om reform av kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). Landskapsregeringen vill inte inse att ändringar i kommunstrukturen måste godkännas av kommunfullmäktige för att träda i kraft.

Hela processen med delgeneralplanen för Mariehamns centrum har som mål att öka boendet, servicen till medborgarna och företagandet i Mariehamn. Det vill säga att åter få staden på banan som landskapet Ålands starka utvecklingsmotor.

Ålands självstyrelse fyller snart 100 år. Men hur självstyrda är vi ålänningar egentligen?

Inte behöver man sörja över Ömsens satsning i stan. De har ju Ålands skogsägare som sponsor, så de kan leka på.

”Ömsensponsor”

Med anledning av lagpaketet inom socialvården, som nu har varit ute på remiss, pågår debatt i tidningarna som bitvis är rätt yvig.

Fler insändare