Kommentarer

Bästa Leif Holmblad, nu som

Bästa Leif Holmblad, nu som enligt Din egen uppgift utflyttad ålänning ... och som förmodad återflyttare till hembyn – är det Du själv, eller någon annan – som har utsett Dig till något av kvarvarande ålänningars förmyndare? Här poppar osökt ett talesätt upp i bilden, apropå sosseideologi – ett talesätt som går ut på att det lär vara svårast att bli profet i just hembyn.

Gräsrot. jag har trivts bra

Gräsrot. jag har trivts bra på Åland under mina 6 år. men ni gapar och ropar så mycket ni kan, vilket gör att erat Åland förstörs . Tyvärr. Ni kan ju inte vara eniga i någonting, enbart klank hit och dit. Allt du m.fl. har i era insändare är enbart negativt. Ni har kämpat i flera år att få en kandidat invald i EU , nu har ni en riktig chans, välj in Camilla Gunell.. Varför jag flyttat är på grund av er negavitet. till ert eget landskap Åland raseras. Men om det passar er bättre att ni röstar in en f.d kommunsit Nils Torvalds så gör det. Han är ingen Ålänning. Dessutom Jag är ingen profet, varken där eller här. Du med flera borde skämmas, ni anser er att vara äkta Ålänningar. Jag känner mig mer som Ålänning än vad ni gör.

Ack ja, Leif Holmblad skjuter

Ack ja, Leif Holmblad skjuter till höger och vänster, utan urskiljning, och utan att notera några träffar. Om man inte trivs på Åland, kan man flytta, trivs man stannar kvar och bli ålänning, om man har förmåga till det. Somliga tror sig bli ålänningar bara för att de suttit en kväll på Arken, eller plockat jordgubbar en säsong hos en odlare. Så lätt är det nog inte att bli accepterad här, i synnerhet inte om man hela tiden klagar på Åland och ålänningarna. Här gäller det att ta seden dit man kommer, eller flytta tillbaka där man kommit ifrån, och det gäller alla inflyttade, utan åtskillnad.

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Fler insändare