Apropå Nils Torvalds EU-brev den tjugofjärde oktober: Nils Torvalds får förlöjliga de brittiska parlamentarikernas vanor så mycket han önskar, men faktum är att alla samhälleliga, alltså mänskliga, institutioner spontant utvecklar egenheter som evolverar på ett organisk sätt i samband med att deras funktioner förändras under århundradens lopp. Ju längre sådana organ existerar, desto fler vanor och traditioner ackumuleras.

Visst kan det leda till att vissa beteenden för observatörer ter sig anakronistiska eller i viss mån saknande effektivitet, men icke desto mindre tyckts dessa beteenden uppskattas hos deltagarna eftersom de visat sig, genom långvarig erfarenhet, vara ändamålsenliga.

Europaparlamentets tillvaro har pågått under drygt sextio år medan det brittiska parlamentet har en ungefär tio gånger längre historia. Vidare borde enligt min mening Europaparlamentet diskvalificeras från jämförelsen, eftersom ett absolut krav för att kunna benämnas parlament i ett modernt demokratiskt system är att man skapar lag, vilket Europarlamentet inte tillåts göra.

Om Torvalds tycker att traditioner och vanor är värdelösa (och även löjliga) kanske han borde eninra sig att sådana har varit bland de viktigaste ingredienserna inom någon kultur som helst ända sedan mänskliga samhällen uppstod.

Robert Horwood

Eckerö

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare