Apropå Nils Torvalds EU-brev den tjugofjärde oktober: Nils Torvalds får förlöjliga de brittiska parlamentarikernas vanor så mycket han önskar, men faktum är att alla samhälleliga, alltså mänskliga, institutioner spontant utvecklar egenheter som evolverar på ett organisk sätt i samband med att deras funktioner förändras under århundradens lopp. Ju längre sådana organ existerar, desto fler vanor och traditioner ackumuleras.

Visst kan det leda till att vissa beteenden för observatörer ter sig anakronistiska eller i viss mån saknande effektivitet, men icke desto mindre tyckts dessa beteenden uppskattas hos deltagarna eftersom de visat sig, genom långvarig erfarenhet, vara ändamålsenliga.

Europaparlamentets tillvaro har pågått under drygt sextio år medan det brittiska parlamentet har en ungefär tio gånger längre historia. Vidare borde enligt min mening Europaparlamentet diskvalificeras från jämförelsen, eftersom ett absolut krav för att kunna benämnas parlament i ett modernt demokratiskt system är att man skapar lag, vilket Europarlamentet inte tillåts göra.

Om Torvalds tycker att traditioner och vanor är värdelösa (och även löjliga) kanske han borde eninra sig att sådana har varit bland de viktigaste ingredienserna inom någon kultur som helst ända sedan mänskliga samhällen uppstod.

Robert Horwood

Eckerö

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Jorden är inne i en akut klimatkris anser 11.000 forskare som menar att klimatkrisen är här och att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation.

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott.

Det har varit en del skriverier och diskussioner om en ung mans video på Youtube senaste tiden.

Det hypotiseras om att vi uppnått ett idealt tillstånd där (nästan) alla mainstream-fraktioner är socialt medvetna ekonomiska liberaler där endast nyanserna varierar.

Det måste man nog säga, ifall Centern håller fast vid sin utfästelse att stoppa kortrutten.

Om Gripöbron ska byggas bör den vara enfilig. Man ska antingen till eller från färjan.

Trafiken styrs med trafikljus. Bron kan vara förberedd för två filer.

”En fil räcker”

Mellan Svinö och Gripö är det nästan helt rakt.

Skulle det gå att ha en vajerfärja?

Skulle även slippa laddningsstationer.

Vajer?

Fler än femhundra forskare skrev nyligen till FN under rubriken ”Det finns inget klimatnödläge”, något som knappast uppmärksammades i svenska media mer än genom spridda försök att nedvärdera undertecknarna som varande ”icke klimatforskare” eller h

Många känner oro och ångest inför klimatkrisen och massutrotningen av arter och skulle gärna vilja lägga om till en mer vegetarisk kost, men finner det svårt.

Fler insändare