Kommentarer

Bäste herr Holmblad, klassar

Bäste herr Holmblad, klassar du alla individer som ej omfattar de rödas agerande o tankar att vara tillhörande missnöjespartiet? Då är det sannerligen illa ställt. Till all tur har vi ännu demokrati och yttrandefrihet här i norden. Så till dig Leif, respektera andras åsikter, du får gärna fortsätta dina smått fanatiska hyllningar av Gunell o den röda ideologin. Kram!

Buntan, du, läs kommentarerna

Buntan, du, läs kommentarerna bara negativt om Camilla och SDP. Har vi inte som Socialdemokrater yttrande frihet, eller gäller det bara dom borgliga. och gnällspikar som ni gör. Ständiga klagomål. Finns tydligen inget positivt i era insändare. Jag kan upprepa bilda ett missnöjes parti med dom flesta insändare här och se om ni Lyckas. Jag respekterar Ålänningars åsikter fullt ut. Men inte era åsikter.

Gunell säljer ut Ålands

Gunell säljer ut Ålands möjlighet att få gehör i Eu frågor till de Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP med syfte att öka socialisternas inflytande över Åland. Tänk på det alla ni med borgerliga värderingar som röstar på Gunell för att hon är en trevlig person.

Sidor

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare