Kommentarer

Bäste herr Holmblad, klassar

Bäste herr Holmblad, klassar du alla individer som ej omfattar de rödas agerande o tankar att vara tillhörande missnöjespartiet? Då är det sannerligen illa ställt. Till all tur har vi ännu demokrati och yttrandefrihet här i norden. Så till dig Leif, respektera andras åsikter, du får gärna fortsätta dina smått fanatiska hyllningar av Gunell o den röda ideologin. Kram!

Buntan, du, läs kommentarerna

Buntan, du, läs kommentarerna bara negativt om Camilla och SDP. Har vi inte som Socialdemokrater yttrande frihet, eller gäller det bara dom borgliga. och gnällspikar som ni gör. Ständiga klagomål. Finns tydligen inget positivt i era insändare. Jag kan upprepa bilda ett missnöjes parti med dom flesta insändare här och se om ni Lyckas. Jag respekterar Ålänningars åsikter fullt ut. Men inte era åsikter.

Gunell säljer ut Ålands

Gunell säljer ut Ålands möjlighet att få gehör i Eu frågor till de Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP med syfte att öka socialisternas inflytande över Åland. Tänk på det alla ni med borgerliga värderingar som röstar på Gunell för att hon är en trevlig person.

Sidor

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

Nu vill vi i Ålands Framtid applådera stadsarkitektkontoret för att våra förslag redan nu börjar ge avtryck. Det ger oss förhoppningar om att våra andra förslag också kan vara till nytta och kommer att genomföras.

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar.

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Därför ställer jag inte

upp i lagtingsvalet

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Fler insändare