Äntligen ett både konstruktivt och inspirerande förslag om Svinö och alternativa förutsättningar för utveckling av skärgårdsområdet söder om stan. Det skiljer sig från stadsfullmäktiges både dyra och synnerligen miljöförstörande förslag om att exploatera Svinö för bostadsändamål.

Ditt förslag innebär i stället att man beaktar den viljeyttring som kom till uttryck i stans egen enkät om vilken utveckling vi vill se av Svinö, det vill säga som ett rekreationsområde.

Den populära verksamheten vid ridklubben Sleipner kan få fortsätta och ges utvecklingsmöjligheter. Det får inte vara så år 2020, i ett jämställt Mariehamn, att verksamheter där framförallt flickor är aktiva inte ges förutsättningar att finnas inom stan.

Du har också helt rätt i att vi som har besvärsrätt i det längsta kommer att motsätta oss en både brutal och för miljön förödande explotering. Vårt mål är skydda hittills orörda marker på Espholm och Svinö.

Benita Karlsson-Eklund och Marita Karlsson, Espholm

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare